1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018


ART. 1. ORGANIZATORII PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Organizatorul programului de fidelizare Rehau Rewards este SC Rehau Polymer SRL, cu sediul social in Sos. De Centura, numar de ordine in Registrul Comertului Bucuresti Comertului J23/2380/2002, Cod de Inregistrare Fiscala R010433087. Coorganizatori ai programului de fidelizare sunt Create Direct SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str. Siriului, nr. 42-46, etaj 3, sector 1, Bucuresti. Programul de fidelizare se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”). Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la programul de fidelizare. Organizatorul isi rezerva dreptul in cazuri exceptionale de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta publicului modificarile.

ART. 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

Programul de fidelizare Rehau Rewards va fi organizat si se va desfasura in perioada 1 ianuarie 2018 – 31 decembrie 2018 (”Durata Programului”) prin intermediul distribuitorilor autorizati Rehau.

ART. 3. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In cadrul programului (denumite in cele ce urmeaza ”Produsele Participante”) participa toate produsele si serviciile de constructii comercializate de Rehau Polymer in Romania din gama RAUTITAN, RAUPIANO, RAUTHERM SPEED si VACUCLEAN.

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

In program are dreptul sa participe orice persoana juridica inregistrata in Romania, care pe parcursul desfasurarii campaniei detine un cont pe site-ul http://rewards.rehau.ro/ . Conturile participantilor se creaza pe baza datelor declarate de catre fiecare participant: fie la momentul contactarii telefonice din partea Organizatorului, fie in formularul de inscriere pe care au posibilitatea sa il acceseze gratuit si sa il completeze pe site-ul http://rewards.rehau.ro/ . Fiecare participant care si-a creat un cont se considera inscris in program indiferent daca acesta foloseste sau nu contul respectiv. Nu pot participa Organizatorii si celelalte companii implicate in organizarea si desfasurarea programului de fidelizare. Participarea la prezentul program are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei juridice care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

ART. 5. MODUL DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

In acest program de fidelizare vor fi luate in considerare toate achizitiile de produse incluse in program, de la distribuitorii autorizati ai SC Rehau Polymer SRL (disponibili aici https://www.rehau.com/ro-ro/dealeri-bt-rehau), incepand cu 1 octombrie 2017 si pana la data de 31 decembrie 2018, inclusiv. Participantii vor avea posibilitatea sa participe in program prin crearea unui cont pe siteul http://rewards.rehau.ro/ . Contul de participant poate fi creat prin accesarea site-ului http://rewards.rehau.ro/  si completarea formularului de inregistrare. Participantul va primi un email de confirmare a inregistrarii. Acesta trebuie sa acceseze link-ul din email pentru activarea contului, pe baza caruia va desfasura toate activitatile din program. De la momentul primirii datelor si pana la momentul aprobarii unui cont pentru un participant, Organizatorul are la dispozitie maxim 10 zile lucratoare. In formularul de inscriere participantul trebuie sa declare daca persoana juridica pe care o reprezinta este distribuitor de tip ARP. Distribuitorii care au statut ARP beneficiaza de conditii speciale in cadrul programului. Statutul ARP va fi verificat si aprobat de catre Organizator. In termen de maxim 10 de zile calendaristice de la crearea contului, participantul va primi un sms prin care va fi instiintat ca a fost aprobat contul. Utilizatorul va accesa site-ul http://rewards.rehau.ro/ si se va autentifica in contul creat pe site folosind ”numele de utilizator” si parola completate in formularul de inscriere. Dupa autentificare in cont, utilizatorul va putea sa desfasoare urmatoarele activitati:

  1. sa inscrie achizitiile efectuate
  2. sa uploadeze factura (se va scrie codul pe factura) in termen de maxim 3 luni de la data achizitiei;
  3. sa comande premii
  4. sa verifice situatia contului.
  5. sa inscrie prin email facturi
  6. sa verifice numarul punctelor, statusul comenzii sau orice alta informatie, la infoline.

Pe parcursul programului, participantii care achizitioneaza produsele participante de la distribuitorii autorizati SC Rehau Polymer SRL vor primi: pentru produse achizitionate in valoare de 88 lei, 1 punct. Pariticipantii care au status de parteneri autorizati (ARP) vor primi pentru produse achizitionate in valoare de 44 lei, 1 punct. Pentru a primi punctele aferente produselor achizitionate, participantii trebuie:

Formularul de comanda poate fi completat on-line pe site sau trimis de catre participanti prin e-mail la rehaurewards@createdirect.ro. Pe masura ce se opteaza pentru anumite premii, din punctajul total al participantului se scade valoarea in puncte pentru produsele pentru care a optat.

Premiile alese de participanti din magazinul virtual pe baza punctelor acumulate, vor fi expediate la sediul persoanei juridice trecut in formular, in maxim 30 zile lucratoare de la data selectarii (respectiv de la data primirii de catre Organizator a formularului de comanda online, pe fax sau prin posta) si vor fi predate pe baza unui aviz de insotire a marfii. Lista premiilor va fi disponibila online pe http://rewards.rehau.ro/.

Lista premiilor poate suferi modificari in functie de disponibilitatea produselor si a pretului acestora.

Punctele acumulate si neconsumate pana la data de 31 decembrie 2018 vor fi reportate in anul 2019.

Punctele acumulate de un participant in cadrul unei luni si neconsumate in luna respectiva se vor reporta si in urmatoarele luni, pana la epuizare, dar nu mai tarziu de 31 martie 2019,. Dupa aceasta data, punctele neconsumate devin nule.

ART. 6. CONDITII DE VALIDARE

Pentru ca un participant sa poata participa la acest program si sa primeasca premiile disponibile, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) Sa indeplineasca toate conditiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 4 din Regulament;

b) Sa achizitioneze in perioada programului produsele participante in program de la Distribuitorii autorizati SC Rehau Polymer SRL

c) Sa inscrie facturile care dovedesc achizitionarea de produse participante in termen de maxim 3 luni de la data achizitiei,

d) Sa acumuleze puncte prin inregistrarea in program pana la data de 31.12.2018 a facturilor care sa dovedeasca achzitionarea de produse participante si care sa fie emise exclusiv cu maxim 3 luni inainte.

e) Sa consume punctele acumulate prin comandarea de produse pana la 31 martie 2019, din magazinul virtual http://rewards.rehau.ro.

ART. 7. PREMIILE PROMOTIEI

Lista de premii se va regasi pe intreaga perioada a campaniei pe site-ul http://rewards.rehau.ro/ la sectiunea Catalog. Lista de premii poate suferi modificari in functie de disponibilitatea premiilor in stocurile furnizorilor. Numarul total al premiilor va fi estimat la sfarsitul perioadei promotionale, in functie de numarul de participanti care indeplinesc conditiile de castig si de numarul premiilor revendicate.

ART. 8. LIMITELE RASPUNDERII ORGANIZATORULUI

Organizatorul programului de fidelizare nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, urmatoarele:

8.1. Formularele de inscriere sau de comanda primite dupa data de finalizare a campaniei;

8.2. Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website (de exemplu, dar fara a se limita la) defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;

8.3. Expedierea formularelor de inscriere sau de comanda la alta adresa decat cea comunicata de Organizator si nici pentru faptul ca acestea se pot pierde pe drum din cauza serviciilor de curierat sau posta;

8.4. Situatiile in care Participantii inscriu pe pagina web date incorecte sau achizitioneaza produse sau servicii de la distribuitori neautorizati Rehau sau produse neparticipante la program.

8.5. Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie;

8.6. Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

8.7. Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada programului produse neparticipante in program sau de la distribuitori neautorizati;

8.8. Raspunderea de a remedia viciile, de orice natura, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile. Produsele vor fi insotite de certificate de garantie si orice cerere de remediere va fi adresata de catre participant direct furnizorului respectivului produs conform termenilor si conditiilor din certificatul de garantie emis de respectivul furnizor.

8.9. Situatiile in care premiul ales de un participant nu se mai afla pe stocul furnizorului la momentul comenzii.

8.10 Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau in alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor

Art. 9. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea programului de fidelizare, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitie.

In intelesul prezentului Regulament constituie caz fortuit printre altele, urmatoarele evenimente: a) pierderea bazelor de date; b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor; c) erori de tiparire, inclusiv produse prin eroare umana; d) tentative de frauda ale mecanismului programului de fidelizare prin mijloace electronice sau alte mijloace; e) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

Art. 10. LITIGII SI FRAUDE

In eventualitatea unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestia vor incerca sa le solutioneze in primul rand pe cale amiabila. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra facturilor fiscale care dovesc achizitia produselor participante in promotie. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui program de fidelizare. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul va sesiza organele competente. Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

Art. 11. TAXE SI IMPOZITE

SC Create Direct SRL in calitate de coorganizator se obliga sa calculeze si sa vireze, daca va fi cazul, impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de catre participanti, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 12. REGULAMENTUL PROMOTIEI

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit pe intreaga perioada a programului de fidelizare oricarui solicitant pe web-site-ul http://rewards.rehau.ro/ .

Art. 13. INCETAREA PROMOTIEI

Prezenta Promotie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie caz de forta majora sau caz fortuit sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau nu mai este permisa de lege.

Art. 14. DIVERSE

Orice participant care doreste sa reclame Organizatorilor fapte legate de desfasurarea campaniei este incurajat sa se adreseze imediat dupa constatarea faptei pe care doreste sa o reclame co-organizatorului Create Direct la adresa Str. Siriului Nr. 42-46, etaj 3, sector 1, Bucuresti in atentia drei. Raluca Manolescu, e-mail office@createdirect.ro.

Art. 15. PROTECTIA DATELOR

REHAU îşi exprimă bucuria privind vizita dvs. pe site-ul său web şi interesul legat de companie şi produsele sale. În acest sens, tratăm cu seriozitate maximă protecţia datelor dvs. şi dorim să vă simţiţi în siguranţă când vizitaţi paginile noastre de internet. Siguranţa datelor dvs. personale precum nume, adresă, număr de telefon sau adresă de e-mail, reprezintă o preocupare importantă pentru noi, de care ţinem cont în cadrul tuturor proceselor noastre comerciale. Ne desfăşurăm activităţile web în conformitate cu legile privind protecţia datelor şi siguranţa datelor. În continuare, veţi afla ce informaţii colectăm şi cum le tratăm. Site-urile web ale REHAU Polymer SRL pot conţine link-uri către site-uri web ale altor ofertanţi, care nu sunt acoperite de această declaraţie privind protecţia datelor.

Date cu caracter personal

Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se face conform dispoziţiilor legale. Respectarea prevederilor privind protecţia datelor este controlată de următoarele organisme, care pot fi contactate de oricine:

Delegat pentru protecţia datelor de către REHAU Polymer SRL:

Domnul Dr. Alexander Walter
REHAU AG + Co
Rheniumhaus
D-95111 Rehau
Telefon: 09283 770
E-mail: datenschutz@rehau.com

Autoritate de supraveghere:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Bdul G-ral Gheprghe Magheru nr 28 – 30, Sector 1, cod poștal 010336, București

 

15.1. Numele şi adresa organismului responsabil

REHAU Polymer SRL

Șos de Centură nr 14 – 16, 077180, Tunari, Ilfov

RO 10433087

 

15.2. Scopurile prelucrării şi temei juridic

Nu colectăm date cu caracter personal prin intermediul site-ului nostru web fără a vă aduce la cunoştinţă acest lucru. Sunteţi singurul care decide dacă doriţi să ne faceţi cunoscute sau nu astfel de date în cadrul înregistrării, plasării unei comenzi sau a unui sondaj.

Dacă sunteţi de acord să ne furnizaţi date personale, puteţi revoca oricând acordul exprimat pentru utilizarea datelor dvs. Prelucrarea datelor se face conform dispoziţiilor legale până în momentul revocării acordului.

Utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru scopuri generale conform Art 6, paragraf 1, lit f, GDPR, pentru a putea răspunde solicitărilor dvs., pentru a putea prelucra comanda dvs. sau pentru a vă da acces la informaţii sau oferte speciale.

Pentru întreţinerea relaţiilor cu clienţii, poate fi necesar în plus

Puteți să vă retrageți acordul de folosință din orice motiv personal, în orice motiv.

REHAU vă comunică în cadrul colectării datelor ce date sunt necesare în mod obligatoriu pentru prelucrarea solicitărilor dvs., respectiv pentru îndeplinirea contractului (art 6, paragraf 1, litera b, GDPR).

Bineînţeles, vă respectăm dorinţa de a nu dori să ne comunicaţi datele dvs. personale pentru întreţinerea relaţiei dintre noi, în special pentru comercializări directe sau cercetări de piaţă. Bineînţeles, nu vom înstrăina datele dvs. cu caracter personal către terţi decât în vederea soluționării cererilor dvs, și nici nu le vom comercializa în alt mod.

15.3. Durata de stocare a datelor

Stocăm datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care acestea au fost colectate, respectiv atât timp cât stocarea datelor este impusă prin lege sau conform dispoziţiilor autorităţilor. Ştergem sau blocăm datele dvs. de îndată ce acestea nu mai sunt necesare.

Mai mult, ştergem sau blocăm datele dvs. de îndată ce revocaţi acordul exprimat în acest sens, precum şi în cazul unei obiecţii justificate împotriva prelucrării.

15.4. Transmiterea planificată a datelor în state terţe

Pentru scopurile menţionate în această declaraţie privind protecţia datelor, este posibil să transmitem datele dvs. personale către alte companii REHAU. Celelalte companii pot folosi datele dvs. cu caracter personal în interes propriu, pentru aceleaşi scopuri pentru care le utilizăm şi noi. Aceste companii pot prelucra datele dvs. personale pentru scopurile amintite în interes propriu. În cadrul grupului REHAU, angajaţii primesc acces la datele dvs. personale numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru desfăşurarea activităţii acestora.

Transmiterea datele dvs. personale şi către terţi din afara Spațiului Economic European se realizează conform deciziei Comisiei (art 45 (3) GDPR) sau conform clauzelor standard de protecție a dateșpr (Art 46 (2) (c) GDPR). Textul clauzelor standard privind protecșia datelor este publicat la https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en veröffentlicht.

De asemenea, putem transmite informațiile dvs. Personale către terțe părți din afara companiilor REHAU în scopul obținerii unor servicii tehnice sau organizaționale, de care avem nevoie pentru atingerea scopurilor amintite sau pentru activitatea noastră comercială. Prestatorii noştri de servicii sunt obligaţi contractual să prelucreze datele personale exclusiv din însărcinarea noastră şi conform instrucţiunilor noastre. De asemenea, obligăm prestatorii  noştri de servicii să respecte măsurile tehnice şi organizatorice, care asigură protecţia datelor cu caracter personal. Dacă prestatorii se află în ţări în care legile aplicabile nu prevăd o protecţie a datelor personale similară cu cea din dreptul german, ne vom asigura prin contract că respectivii prestatori de servicii respectă nivelul de protecţie a datelor prevăzut de lege (clauze de protecție a datelor standard sau UE=SUA de confidențialitate Shield-cadru). Informașii suplimentare pot fi obținute de la ofițerul nostru pentru protecția datelor.

15.5. Utilizarea instrumentului de Live-Chat SnapEngage

Acest site web utilizează SnapEngage, un serviciu de tip Live-Chat oferit de SnapEngage, LLC. SnapEngage utilizează module cookie, fişiere text care sunt stocate pe computerul dvs. şi care permit efectuarea unei analize a utilizării de către dvs. a site-ului web. Aceste informaţii generate sunt transmise exclusiv către un server al SnapEngage din UE şi sunt stocate acolo, pentru a evalua utilizarea chat-ului de către dvs. şi pentru a le pune la dispoziţia noastră sub formă de rapoarte. SnapEngage va transmite aceste informaţii şi către terţi, dacă acest lucru este impus prin lege sau dacă terţii trebuie să prelucreze aceste date din însărcinarea SnapEngage. SnapEngange nu va asocia adresa dvs. IP prescurtată cu alte date deţinute de SnapEngage. Mai multe detalii în acest sens găsiţi în instrucţiunile privind protecţia datelor furnizate de SnapEngage, pe care le puteţi accesa aici: http://snapengage.com/privacy-policy/
SnapEngage va transmite aceste date către noi, la cerere, aceste date vor fi utilizate exclusiv intern, eventual pentru a intra în contact cu dvs.

15.6. Utilizarea serviciului de analiză web Google Analytics

Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google Inc. Google Analytics utilizează aşa-numitele module cookie, fişiere text care sunt stocate pe computerul dvs. şi care permit efectuarea unei analize a utilizării de către dvs. a site-ului web. Informaţiile generate cu ajutorul modulelor cookie privind utilizarea de către dvs. a acestui site web sunt transmise, de regulă, către un server Google din SUA şi sunt stocate acolo. În cazul activării anonimizării IP-ului pe acest site web, adresa dvs. IP va fi prescurtată în prealabil de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state, părţi contractante ale acordului privind Spaţiul Economic European. Numai în cazuri excepţionale va fi transmisă adresa IP completă către un server al Google din SUA şi prescurtată acolo. Din însărcinarea operatorului acestui site-web, Google va folosi aceste informaţii pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului web, pentru a putea întocmi rapoarte privind activităţile web şi pentru a presta alte servicii legate de utilizarea web şi de utilizarea internetului pentru operatorul site-ului web. Adresa IP transmisă de browser-ul dvs. prin utilizarea serviciului Google Analytics nu este consolidată cu alte date de Google. Puteţi împiedica stocarea modulelor cookie printr-o setare corespunzătoare a software-ului browser-ului; totuşi, vă atragem atenţia asupra faptului că în acest caz este posibil să nu puteţi utiliza complet toate funcţiile acestui site web. în plus, puteţi împiedica înregistrarea datelor generate de modulele cookie şi legate de utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) de către Google precum şi prelucrarea acestor date de către Google, descărcând şi instalând plugin-ul de browser disponibil la adresa http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Dacă faceţi click pe următorul link, veţi împiedica înregistrarea de către Google Analytics. Se setează un modul cookie de tip Opt-Out, care împiedică înregistrarea viitoare a datelor dvs. la accesarea acestui site web: Dezactivarea Google Analytics

Informaţii mai detaliate privind condiţiile de utilizare şi protecţia datelor regăsiţi aici https://www.google.com/analytics/terms/de.html  respectiv aici    https://www.google.de/intl/de/policies/. Vă atragem atenţia asupra faptului că pe site-ul nostru web Google Analytics a fost extins cu codul „gat._anonymizeIp();“, pentru a asigura o înregistrare anonimizată a adreselor IP (aşa-numita mascare IP).

15.7. Utilizarea serviciului de analiză web etracker

Pe acest site web, se colectează şi se stochează date pentru scopuri de marketing şi de optimizare cu ajutorul tehnologiilor oferite de etracker GmbH. Din aceste date, se pot realiza profile de utilizare sub un pseudonim. În acest sens, pot fi folosite module cookie, care fac posibilă recunoaşterea browser-ului de internet. Datele colectate cu ajutorul tehnologiilor etracker nu sunt folosite, fără acordul exprimat separat al persoanei în cauză, pentru identificarea personală a vizitatorului acestui site web şi nu sunt consolidate cu datele cu caracter personal ale titularului pseudonimului. Colectarea şi stocarea datelor poate fi revocată oricând cu efect pe viitor: Dezactivarea serviciului etracker

15.8. Utilizarea plugin-ului Facebook

Pe acest site web, utilizăm Facebook Pixel oferit de Facebook Inc.. Astfel, poate fi urmărit comportamentul utilizatorilor, după ce aceştia au fost redirecţionaţi către site-ul web al ofertantului ca urmare a unui click pe un anunţ publicitar pe Facebook. Scopul acestui proces este de a evalua eficacitatea anunţurilor publicitare de pe Facebook pentru scopuri statistice şi de cercetare a pieţei şi poate contribui la optimizarea măsurilor publicitare viitoare. Datele colectate sunt anonime pentru noi, aşadar nu ne oferă nicio informaţie privind identitatea utilizatorului. În orice caz, datele sunt stocate şi prelucrate de Facebook, astfel că este posibilă efectuarea unei conexiuni cu profilul utilizatorului în cauză şi Facebook poate utiliza datele pentru scopuri publicitare proprii conform directivei Facebook privind utilizarea datelor: https://www.facebook.com/about/privacy/
Datele pot permite Facebook şi partenerilor săi activarea de anunţuri publicitare pe Facebook şi în afara acestui site. În plus, pentru aceste scopuri, pe computerul dvs. se poate stoca un modul cookie.

15.9. Utilizarea plugin-ului Youtube

Pentru integrarea de videoclipuri pe site-urile noastre web, utilizăm, printre altele, plugin-uri ale YouTube LLC (reprezentată prin Google Inc.). Atunci când utilizaţi site-ul nostru web, se creează o legătură cu serverele YouTube şi, astfel, rulează plugin-ul. Prin acesta, se transmite către serverul YouTube care dintre paginile noastre au fost accesate de dvs. Astfel, sunteţi înregistrat ca membru pe YouTube, iar YouTube alocă aceste informaţii contului dvs. personal de utilizator. La utilizarea plugin-ului, după ce faceţi click pe butonul de start al unui videoclip de exemplu, aceste informaţii sunt, de asemenea, alocate contului dvs. de utilizator. Puteţi împiedica această alocare, prin anularea înregistrării contului de utilizator YouTube şi a altor conturi de utilizator ale firmelor YouTube LLC şi Google Inc., înainte de utilizarea site-urilor noastre web, şi prin ştergerea modulelor cookie corespunzătoare acestor firme. Informaţii suplimentare privind prelucrarea datelor şi indicaţii privind protecţia datelor de către YouTube (Google) regăsiţi aici: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

15.10. Utilizarea plugin-ului Microsoft

Site-ul nostru web utilizează Conversion-Tracking al corporaţiei Microsoft. Prin intermediul acestui plugin, se instalează pe computerul dvs. de către Microsoft Bing Ads un modul cookie, dacă aţi ajuns pe site-ul nostru web prin intermediul unei reclame din browser-ul Microsoft Bing. Microsoft Bing şi noi putem vedea în acest mod dacă cineva a făcut click pe un anunţ, dacă a fost redirecţionat către site-ul nostru web şi dacă a ajuns pe o anumită pagină ţintă prestabilită (pagină de conversie). Astfel, aflăm numai numărul total de utilizatori care au făcut click pe un anunţ pe Bing şi apoi au fost redirecţionaţi către pagina de conversie. Nu se comunică informaţii personale despre identitatea utilizatorului. Dacă nu doriţi să luaţi parte la procesul de monitorizare, puteţi refuza instalarea unui modul cookie, printr-o setare a browser-ului, care dezactivează la modul general instalarea automată de module cookie. Informaţii suplimentare privind protecţia datelor şi modulele cookie instalate de browser-ul Microsoft Bing regăsiţi pe site-ul web Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/

Informaţii colectate automat, care nu sunt date cu caracter personal

Atunci când accesaţi site-ul nostru web, se colectează ocazional automat (aşadar nu ca urmare a unei înregistrări) informaţii, care nu sunt asociate unei anumite persoane (de ex. browser-ul de internet utilizat şi sistemul de operare; numele domeniului site-ului web de care aparţineţi; numărul vizitelor, durata medie a vizitei, pagini accesate). REHAU utilizează aceste informaţii pentru a determina atractivitatea site-ului nostru web şi pentru a îmbunătăţi conţinutul acestuia. Atunci când vizitaţi unul dintre site-urile noastre web, este posibil ca noi să arhivăm informaţii sub forma unui modul cookie pe computerul dvs., care vor fi recunoscute automat la următoarea dvs. vizită. Modulele cookie permit, spre exemplu, adaptarea unui site web conform intereselor dvs. sau stocarea parolei dvs., pentru a nu fi nevoiţi să o reintroduceţi de fiecare dată. Dacă refuzaţi utilizarea generală a modulelor cookie, aveţi posibilitatea să vă setaţi browser-ul de internet astfel încât acesta să şteargă modulele cookie de pe hard discul computerului, să blocheze toate modulele cookie sau să vă avertizeze înainte de a stoca un modul cookie.

Modulele cookie

Modulele cookie sunt fişiere text mici, care sunt instalate de regulă de un site web pe computer. Astfel, modulele cookie îndeplinesc mai multe scopuri de utilizare. Acestea nu sunt, totuşi, riscante deoarece nu au nicio funcţie „activă”. Aşadar, acestea nu pot executa aplicaţii dăunătoare. Acestea conţin aproape exclusiv informaţii, care sunt necesare pentru o utilizare confortabilă a internetului.

Exemple clasice de roluri ale modulelor cookie: date de autentificare, salvarea coşului de cumpărături, analiza utilizatorului, câmpuri de formular.
Informaţiile care sunt stocate de modulele cookie pot fi: durata de viaţă, numele serverului, ID unic, date de conţinut.

Utilizarea modulelor cookie

Siguranţa datelor

Dispunem de proceduri tehnice şi organizatorice privind siguranţa, pentru a asigura siguranţa datelor dvs. personale şi pentru a proteja datele dvs. personale de prelucrări necorespunzătoare şi/sau neautorizate şi/sau de pierderi, modificări, divulgări sau accesări accidentale.

Drepturile dumneavoastră

Aveţi posibilitatea să verificaţi respectarea de către REHAU a dispoziţiilor legale în domeniul protecţiei datelor. În acest scop, vă revin următoarele drepturi:

Dacă aveţi întrebări despre aceste drepturi în ceea ce priveşte prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, vă puteţi adresa responsabililor noştri cu protecţia datelor, care vă stau la dispoziţie şi pentru cereri de informare, sugestii sau reclamaţii. La cerere, REHAU vă comunică în cel mai scurt timp posibil în scris, conform dreptului aplicabil, dacă şi ce date personale despre dvs. sunt stocate de noi. Dacă în ciuda eforturilor noastre legate de corectitudinea şi actualitatea datelor se stochează informaţii greşite, le vom corecta la solicitarea dvs.