1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019


ART. 1. ORGANIZATORII PROGRAMULUI DE FIDELIZARE
Organizatorul programului de fidelizare Rehau Rewards este SC Rehau Polymer SRL, cu sediul social in Sos. De Centura, numar de ordine in Registrul Comertului Bucuresti Comertului J23/2380/2002, Cod de Inregistrare Fiscala R010433087. Coorganizatori ai programului de fidelizare sunt Create Direct SRL, cu sediul social in Bucuresti, Str. Siriului, nr. 42-46, etaj 3, sector 1, Bucuresti. Programul de fidelizare se va derula cu respectarea prevederilor cuprinse in prezentul regulament (denumit in cele ce urmeaza “Regulamentul”). Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la programul de fidelizare. Organizatorul isi rezerva dreptul in cazuri exceptionale de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta publicului modificarile.

ART. 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

Programul de fidelizare Rehau Rewards va fi organizat si se va desfasura in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 (”Durata Programului”) prin intermediul distribuitorilor autorizati Rehau.

ART. 3. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In cadrul programului (denumite in cele ce urmeaza ”Produsele Participante”) participa toate produsele si serviciile de constructii comercializate de Rehau Polymer in Romania din gama RAUTITAN, RAUPIANO, RAUTHERM SPEED si VACUCLEAN.

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

In program are dreptul sa participe orice persoana juridica inregistrata in Romania, care pe parcursul desfasurarii campaniei detine un cont pe site-ul http://rewards.rehau.ro/ . Conturile participantilor se creaza pe baza datelor declarate de catre fiecare participant: fie la momentul contactarii telefonice din partea Organizatorului, fie in formularul de inscriere pe care au posibilitatea sa il acceseze gratuit si sa il completeze pe site-ul http://rewards.rehau.ro/ . Fiecare participant care si-a creat un cont se considera inscris in program indiferent daca acesta foloseste sau nu contul respectiv. Nu pot participa Organizatorii si celelalte companii implicate in organizarea si desfasurarea programului de fidelizare. Participarea la prezentul program are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei juridice care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

ART. 5. MODUL DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

In acest program de fidelizare vor fi luate in considerare toate achizitiile de produse incluse in program, de la distribuitorii autorizati ai SC Rehau Polymer SRL, incepand cu 1 octombrie 2018 si pana la data de 31 decembrie 2019, inclusiv. Participantii vor avea posibilitatea sa participe in program prin crearea unui cont pe siteul http://rewards.rehau.ro/ . Contul de participant poate fi creat prin accesarea site-ului http://rewards.rehau.ro/  si completarea formularului de inregistrare. Participantul va primi un email de confirmare a inregistrarii. Acesta trebuie sa acceseze link-ul din email pentru activarea contului, pe baza caruia va desfasura toate activitatile din program. De la momentul primirii datelor si pana la momentul aprobarii unui cont pentru un participant, Organizatorul are la dispozitie maxim 10 zile lucratoare. In formularul de inscriere participantul trebuie sa declare daca persoana juridica pe care o reprezinta este distribuitor de tip ARP. Distribuitorii care au statut ARP beneficiaza de conditii speciale in cadrul programului. Statutul ARP va fi verificat si aprobat de catre Organizator. In termen de maxim 10 de zile calendaristice de la crearea contului, participantul va primi un sms prin care va fi instiintat ca a fost aprobat contul. Utilizatorul va accesa site-ul http://rewards.rehau.ro/ si se va autentifica in contul creat pe site folosind ”numele de utilizator” si parola completate in formularul de inscriere. Dupa autentificare in cont, utilizatorul va putea sa desfasoare urmatoarele activitati:

  1. sa inscrie achizitiile efectuate
  2. sa uploadeze factura (se va scrie codul pe factura) in termen de maxim 3 luni de la data achizitiei;
  3. sa comande premii
  4. sa verifice situatia contului.
  5. sa inscrie prin email facturi
  6. sa verifice numarul punctelor, statusul comenzii sau orice alta informatie, la infoline.

Pe parcursul programului, participantii care achizitioneaza produsele participante de la distribuitorii autorizati SC Rehau Polymer SRL vor primi: pentru produse achizitionate in valoare de 94 lei, 1 punct. Pariticipantii care au status de parteneri autorizati (ARP) vor primi pentru produse achizitionate in valoare de 47 lei, 1 punct. Pentru a primi punctele aferente produselor achizitionate, participantii trebuie:

Formularul de comanda poate fi completat on-line pe site sau trimis de catre participanti prin e-mail la rehaurewards@createdirect.ro. Pe masura ce se opteaza pentru anumite premii, din punctajul total al participantului se scade valoarea in puncte pentru produsele pentru care a optat.

Premiile alese de participanti din magazinul virtual pe baza punctelor acumulate, vor fi expediate la sediul persoanei juridice trecut in formular, in maxim 30 zile lucratoare de la data selectarii (respectiv de la data primirii de catre Organizator a formularului de comanda online, pe fax sau prin posta) si vor fi predate pe baza unui aviz de insotire a marfii. Lista premiilor va fi disponibila online pe http://rewards.rehau.ro/.

Lista premiilor poate suferi modificari in functie de disponibilitatea produselor si a pretului acestora.

Punctele acumulate si neconsumate pana la data de 31 decembrie 2019 vor fi reportate in anul 2020.

Punctele acumulate de un participant in cadrul unei luni si neconsumate in luna respectiva se vor reporta si in urmatoarele luni, pana la epuizare, dar nu mai tarziu de 31 martie 2020,. Dupa aceasta data, punctele neconsumate devin nule.

ART. 6. CONDITII DE VALIDARE

Pentru ca un participant sa poata participa la acest program si sa primeasca premiile disponibile, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) Sa indeplineasca toate conditiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 4 din Regulament;

b) Sa achizitioneze in perioada programului produsele participante in program de la Distribuitorii autorizati SC Rehau Polymer SRL

c) Sa inscrie facturile care dovedesc achizitionarea de produse participante in termen de maxim 3 luni de la data achizitiei,

d) Sa acumuleze puncte prin inregistrarea in program pana la data de 31.12.2019 a facturilor care sa dovedeasca achzitionarea de produse participante si care sa fie emise exclusiv cu maxim 3 luni inainte.

e) Sa consume punctele acumulate prin comandarea de produse pana la 31 martie 2020, din magazinul virtual http://rewards.rehau.ro.

ART. 7. PREMIILE PROMOTIEI

Lista de premii se va regasi pe intreaga perioada a campaniei pe site-ul http://rewards.rehau.ro/ la sectiunea Catalog. Lista de premii poate suferi modificari in functie de disponibilitatea premiilor in stocurile furnizorilor. Numarul total al premiilor va fi estimat la sfarsitul perioadei promotionale, in functie de numarul de participanti care indeplinesc conditiile de castig si de numarul premiilor revendicate.

ART. 8. LIMITELE RASPUNDERII ORGANIZATORULUI

Organizatorul programului de fidelizare nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, urmatoarele:

8.1. Formularele de inscriere sau de comanda primite dupa data de finalizare a campaniei;

8.2. Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website (de exemplu, dar fara a se limita la) defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;

8.3. Expedierea formularelor de inscriere sau de comanda la alta adresa decat cea comunicata de Organizator si nici pentru faptul ca acestea se pot pierde pe drum din cauza serviciilor de curierat sau posta;

8.4. Situatiile in care Participantii inscriu pe pagina web date incorecte sau achizitioneaza produse sau servicii de la distribuitori neautorizati Rehau sau produse neparticipante la program.

8.5. Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie;

8.6. Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

8.7. Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada programului produse neparticipante in program sau de la distribuitori neautorizati;

8.8. Raspunderea de a remedia viciile, de orice natura, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile. Produsele vor fi insotite de certificate de garantie si orice cerere de remediere va fi adresata de catre participant direct furnizorului respectivului produs conform termenilor si conditiilor din certificatul de garantie emis de respectivul furnizor.

8.9. Situatiile in care premiul ales de un participant nu se mai afla pe stocul furnizorului la momentul comenzii.

8.10 Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau in alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor

Art. 9. CONFIDENTIALITATEA DATELOR

S.C Rehau Polymer S.R.L este inregistrata ca operator date cu caracter personal, la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in baza notificarii nr. xxx. Datele personale ale persoanelor fizice completate pe formularul de inscriere vor fi prelucrate de Organizator cu respectarea confidentialitatii si a prevederilor legale in scopul acordarii produselor persoanei fizice participante, precum si pentru scop de marketing si publicitate, respectiv pentru trimiterea catre Participant de informatii despre produsele si campaniile Organizatorului.

Prin participarea la aceast program, orice participant persoana fizica isi da acordul expres si neechivoc ca datele sale personale comunicate Organizatorului sa intre in baza de date a acestuia, sa fie colectate, prelucrate si transferate in strainatate de S.C Rehau Polymer S.R.L in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.

Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. In absenta acestui acord Participantul nu poate participa la program. Participantul la program, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul la acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia lor particulara, ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la program va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre S.C Rehau Polymer S.R.L., la adresa: Bucuresti, Sos. Centura nr. 14 – 16.

Art. 10. FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea programului de fidelizare, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitie.

In intelesul prezentului Regulament constituie caz fortuit printre altele, urmatoarele evenimente: a) pierderea bazelor de date; b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor; c) erori de tiparire, inclusiv produse prin eroare umana; d) tentative de frauda ale mecanismului programului de fidelizare prin mijloace electronice sau alte mijloace; e) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

Art. 11. LITIGII SI FRAUDE

In eventualitatea unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestia vor incerca sa le solutioneze in primul rand pe cale amiabila. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra facturilor fiscale care dovesc achizitia produselor participante in promotie. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui program de fidelizare. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul va sesiza organele competente. Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

Art. 12. TAXE SI IMPOZITE

SC Create Direct SRL in calitate de coorganizator se obliga sa calculeze si sa vireze, daca va fi cazul, impozitul datorat pentru veniturile sub forma de premii obtinute de catre participanti, in conformitate cu reglementarile Codului Fiscal in vigoare, orice alte obligatii de natura fiscala sau de alta natura in legatura cu aceste venituri fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 13. REGULAMENTUL PROMOTIEI

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit pe intreaga perioada a programului de fidelizare oricarui solicitant pe web-site-ul http://rewards.rehau.ro/ .

Art. 14. INCETAREA PROMOTIEI

Prezenta Promotie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie caz de forta majora sau caz fortuit sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau nu mai este permisa de lege.

Art. 15. DIVERSE

Orice participant care doreste sa reclame Organizatorilor fapte legate de desfasurarea campaniei este incurajat sa se adreseze imediat dupa constatarea faptei pe care doreste sa o reclame co-organizatorului Create Direct la adresa Str. Siriului Nr. 42-46, etaj 3, sector 1, Bucuresti in atentia drei. Raluca Manolescu, e-mail office@createdirect.ro.