Informații privind confidențialitatea

Protecția confidențialității datelor


REHAU este încântată de interesul dumneavoastră pentru compania și produsele sale. Ne dorim să vă simțiți confortabil atunci când contactați REHAU. Din acest motiv, securitatea datelor dvs. personale, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail, care sunt create atunci când contactați REHAU, este importantă pentru noi.

Această declarație de confidențialitate este destinată tuturor celor cu care REHAU interacționează, inclusiv clienților și potențialilor clienți, vizitatorilor site-urilor noastre web, utilizatorilor aplicațiilor/aplicațiilor noastre, altor utilizatori ai produselor sau serviciilor noastre și vizitatorilor site-urilor noastre. Aceasta conține informațiile descrise la art. 13 și 14 GDPR.


1. Termeni

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în cadrul liniilor directoare ale reglementărilor legale.

Termenul "date cu caracter personal" se referă la toate informațiile referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. "Prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, fie prin mijloace automatizate sau nu, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, aranjarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, alinierea sau asocierea, calificarea, ștergerea sau distrugerea.

Alți termeni privind protecția datelor sunt utilizați în conformitate cu definițiile de la art. 4 GDPR.


2. Numele și adresa operatorului

 • Nume: REHAU AG + Co. Rheniumhaus
 • Adresă: Otto-Hahn-Str. 2, 95111 Rehau, Germania

Sediu principal în sensul art. 4 nr. 16 a GDPR, art. 56 GDPR, în care deciziile privind scopurile și mijloacele de prelucrare sunt luate în mod diriguitor:

 • Nume: REHAU AG + Co. Rheniumhaus
 • Adresă: Otto-Hahn-Str. 2, 95111 Rehau, Germania


3. Scopurile generale de prelucrare și temeiurile juridice

REHAU colectează și prelucrează datele dvs. personale în special în următoarele cazuri:

 • Dacă ne contactați direct, de exemplu, prin intermediul site-ului nostru web, prin intermediul serviciului clienți REHAU sau dacă ne vizitați în locațiile noastre, dacă participați la evenimentele noastre, la sondajele de satisfacție a clienților și la concursuri și sunteți interesat de produsele sau serviciile noastre sau aveți orice alte preocupări.
 • Dacă dvs. sau angajatorul dvs. cumpărați produse sau servicii direct de la noi.
 • Dacă dvs. sau angajatorul dvs. solicitați informații despre produsele și serviciile noastre (de exemplu, trimiterea de broșuri sau liste de prețuri).
 • Dacă cumpărați sau utilizați produse REHAU.
 • Dacă dumneavoastră sau angajatorul dumneavoastră ne oferiți sau ne vindeți produse sau servicii.

Vă rugăm să ne ajutați să menținem informațiile dvs. la zi, informându-ne cu privire la modificările aduse datelor dvs. personale, în special la datele dvs. de contact.

În măsura în care REHAU prelucrează date cu caracter personal, acest lucru se aplică în special numelui dvs. și datelor dvs. oficiale de contact, cum ar fi compania, funcția, numărul de telefon sau adresa de e-mail, precum și data contractului și data tranzacției. Alte categorii de date suplimentare pot fi colectate în scopuri speciale descrise în detaliu mai jos.

Pe lângă colectarea datelor dvs. prin intermediul formularelor de contact de pe site-ul nostru, colectăm datele direct de la dvs. sau din surse general accesibile (de exemplu, registrul comerțului, autoritățile și internetul) în măsura necesară pentru acest scop.


4. Scopurile individuale de prelucrare și temeiurile juridice

În cele ce urmează vă informăm în ce scopuri REHAU prelucrează care date cu caracter personal. În cazul unor circumstanțe care nu sunt recurente, REHAU vă va atrage, în general, atenția asupra acestor informații în mod separat în situația specifică de prelucrare și, dacă este necesar, va furniza informații suplimentare.

4.1. Campaniile "REHAU Rewards" și "REHAU Planners"

Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate pentru a:

 • Organizarea și desfășurarea campaniei
 • Acordarea premiilor și îndeplinirea obligațiilor financiare și contabile ale Operatorului

Prelucrarea datelor este necesară pentru executarea contractului descris în termenii și regulamentele la care persoana vizată este parte. În cazul în care nu sunteți dvs. personal, ci angajatorul dvs. sau o altă parte terță care are legături contractuale cu dvs. sau cu angajatorul dvs. care este partea contractantă, datele vor fi prelucrate în baza art. 6 I f GDPR. 

În unele cazuri, Codul Numeric Personal este prelucrat în scopul îndeplinirii obligațiilor fiscale ale Operatorului.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantului vor fi stocate timp de 3 ani după încheierea Campaniei.

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul financiar-contabil, respectiv timp de 10 (zece) ani de la încheierea exercițiului financiar în care s-a efectuat plata taxei de premiere.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va șterge/distruge aceste date de pe suporturile de prelucrare și stocare, impunând obligații similare Operatorului/lor.

Datele cu caracter personal ale participanților care nu au revendicat premiile vor fi distruse în termen de 3 ani de la încheierea Promoției și nu vor fi utilizate în niciun alt scop până la distrugerea acestora, cu excepția participării la Campania "REHAU Planners Rewards".

4.2. Prelucrarea datelor pentru pregătirea, încheierea și executarea contractelor

În calitate de companie producătoare, REHAU prelucrează date cu caracter personal în cadrul proceselor de achiziție (de asemenea, la punctul 5.7.) și de vânzare, precum și pentru executarea contractelor. În acest scop, datele sunt prelucrate în special pentru inițierea contractelor, procesarea ofertelor, achiziția de consultanță pentru clienți, producția și livrarea de bunuri, gestionarea contractelor și procesarea reclamațiilor. 

În contextul acestor activități, sunt prelucrate în special următoarele categorii de date:

 • Date de contact/ date de bază ale personalului (nume, prenume, adresă, adresă de e-mail etc.)
 • Date logistice, cum ar fi adresa de livrare
 • Date contractuale, date de plată
 • Poate fi necesar să transmitem datele pentru pregătirea unei oferte și executarea contractului către terți care sunt integrați în lanțul de aprovizionare sau care sunt necesari pentru executarea contractului.

În scopul verificării creditării partenerilor noștri de afaceri, prelucrăm datele pe care le primim în conformitate cu cerințele legale ale agențiilor de credit (cum ar fi Schufa). În plus, pentru a minimiza și mai mult riscul de neîndeplinire a obligațiilor de plată, REHAU își rezervă dreptul de a raporta experiențele de plată cu clienții la un grup de experiență de plată al unei companii de scoring (Creditreform, Bisnode). Acest lucru nu se aplică experiențelor de plată cu persoane fizice.

Pentru a optimiza tranzacțiile financiare, REHAU își rezervă dreptul de a ceda creanțele clienților săi comerciali unei societăți de refinanțare în cadrul finanțării creanțelor. În scopul finanțării creanțelor, vor fi transmise doar datele referitoare la companie (numele debitorului, motivul, suma, data scadenței creanței). În măsura în care acest lucru este necesar pentru verificarea creanței, societatea de refinanțare va transmite datele societății menționate mai sus unor terți pentru evaluarea creditului.

Temeiul juridic pentru finanțarea creanțelor/factorizarea creanțelor este, în măsura în care sunt implicate date cu caracter personal în cazuri individuale excepționale, art. 6 I f GDPR.

În cazul în care datele sunt colectate direct pentru procesarea unei solicitări sau pentru executarea unui contract, REHAU vă va informa ce date sunt absolut necesare. În cazul în care nu sunteți dvs. personal, ci angajatorul dvs. sau o altă parte terță care are legături contractuale cu dvs. sau cu angajatorul dvs. care este partea contractantă, datele vor fi prelucrate în baza art. 6 I f GDPR. Datele vor fi prelucrate în măsura în care datele sunt necesare pentru executarea contractului sau pentru îndeplinirea altor obligații și îndatoriri legale, de exemplu obligațiile și îndatoririle privind răspunderea pentru produse (de exemplu, obligațiile de informare, clarificare și avertizare).

În cazul în care prelucrarea este efectuată în baza art. 6 I f GDPR, puteți oricând să vă opuneți prelucrării din motive legate de situația dvs. particulară.

4.3. Utilizarea portalului pentru clienți

REHAU oferă clienților săi utilizarea unui portal pentru clienți pentru a simplifica procesarea comenzilor de acces la anumite configuratoare de produse și la alte servicii. Odată cu înregistrarea veți fi informat ce date sunt necesare pentru utilizarea portalului pentru clienți. Scopul și temeiul juridic sunt descrise în secțiunea 5.1. În plus, datele opționale vor fi utilizate pentru a contacta clientul (în conformitate cu secțiunea 5.8).

La utilizarea portalului pentru clienți, tranzacțiile individuale sunt stocate și arhivate în conformitate cu reglementările legale de stocare bazate pe art. 6 I c GDPR.

Puteți rezilia utilizarea portalului pentru clienți și stocarea datelor dvs. personale în portalul pentru clienți în orice moment, atâta timp cât acestea nu sunt necesare pentru îndeplinirea unui contract. Vă rugăm să contactați biroul de vânzări responsabil pentru dvs. (link: "Contactați-ne" în portalul pentru clienți). Stocarea tranzacțiilor rămâne neafectată.

4.4. Procesul de aplicare (art. 6 I b GDPR)

Pentru procedura de depunere a candidaturii există notificări suplimentare privind protecția datelor, care vor fi comunicate separat în cadrul candidaturii. Următoarele informații se aplică, de asemenea, tuturor cererilor.

4.5. Participarea la evenimente și vizite la sediul nostru (art. 6 I f RGPD)

Așteptăm cu nerăbdare să vă cunoaștem personal în timpul unei vizite la sediul nostrum sau la unul dintre evenimentele noastre. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a organiza și desfășura evenimente și pentru a vă furniza materiale informative. În cazul evenimentelor, este posibil să transmitem datele către vorbitori și participanți. Acest lucru este important pentru a asigura buna desfășurare a evenimentului. De asemenea, folosim datele colectate în acest proces pentru a evalua și a prelucra ulterior evenimentele noastre.

REHAU utilizează, de asemenea, funcțiile survey monkey pentru a obține feedback. În cazul în care participați la un sondaj corespunzător, se aplică informațiile privind protecția datelor din survey monkey (https://www.surveymonkey.de/mp/legal/privacy-policy/).

Pentru documentarea evenimentelor, precum și pentru activitatea de presă și de relații publice pot fi furnizate înregistrări foto și video ale evenimentelor. De asemenea, vor fi prelucrate date cu caracter personal (imagini). Vă puteți opune în orice moment acestei prelucrări din motive care decurg din situația dumneavoastră particulară. În acest caz, vă rugăm să informați în prealabil fotografii sau organizatorii cu privire la aceste motive. Aceștia vor ține cont de obiecția dvs. și vor lua măsurile necesare.

4.6. Utilizarea serviciilor (consultanță)

Pe lângă produsele și soluțiile noastre de sistem, REHAU oferă diverse servicii. Acestea includ și consultanță și servicii pe care le oferim prin telefon, e-mail, formular de contact și, eventual, și la fața locului. Prin acest serviciu dorim să vă sprijinim în alegerea sistemelor REHAU și în aplicarea acestora.

În cadrul acestui serviciu, datele necesare pe care le furnizați în legătură cu cererea de servicii, cum ar fi datele de contact / datele de bază personale (nume, prenume, adresă, adresă de e-mail etc.) pot fi stocate împreună cu produsele în cauză și problema. În acest fel, dorim să ne asigurăm că vă putem oferi consiliere suplimentară orientată în cazul unor întrebări ulterioare, pe baza istoricului serviciilor anterioare. La baza acestei stocări se află interesul justificat pentru o activitate de consultanță eficientă și consecventă, chiar și în timp. Datele dvs. vor fi stocate numai în legătură directă cu cazul de service. În măsura în care datele de service sunt relevante pentru apărarea împotriva pretențiilor de răspundere, în special pentru răspunderea pentru produse, REHAU le va prelucra și în acest scop. Datele vor fi șterse dacă nu mai sunt necesare în acest scop, cel târziu după expirarea termenelor de prescripție existente pentru această răspundere.

În cazul în care datele sunt prelucrate doar în baza art. 6 I f GDPR, aveți dreptul de a vă opune prelucrării din motive legate de situația dvs. particulară.

4.7. Accesul în incinta societății pentru livrarea de bunuri sau pentru executarea unui serviciu sau a unei lucrări.

În acest caz, colectăm nu numai datele dvs. care sunt direct necesare pentru executarea unei relații contractuale, cum ar fi numele, prenumele, firma, datele de facturare, datele de identificare a vehiculului, ci și durata șederii dvs. la REHAU în baza art. 6 I f GDPR. În cazul unei situații de urgență și al unei evacuări necesare, scopul este de a avea cunoștință despre persoanele care se află în clădire sau în incintă. În cazul în care vă aflați în interes de serviciu, durata șederii dvs. poate fi utilizată, de asemenea, pentru a verifica și optimiza procesele interne și pentru a verifica caracterul concludent al datelor de performanță (de exemplu, facturile).

Atunci când se livrează bunuri, camerele de luat vederi sunt, de asemenea, utilizate pentru a monitoriza procesele logistice în diferite locații.

Pe baza cerințelor legale sau a art. 6 I f GDPR pentru a dovedi îndeplinirea obligațiilor de siguranță rutieră, sunt documentate și instrucțiunile de siguranță date vizitatorului.

Bineînțeles că puteți să nu fiți de acord cu utilizările în baza art. 6 I f GDPR în orice moment, din motive legate de situația dvs. particulară.

Supravegherea video în locațiile noastre are loc doar în mod deschis. Semnele corespunzătoare vă vor indica acest lucru. Această supraveghere video servește la securizarea producției noastre și a sistemelor noastre de prelucrare a datelor. Acest lucru asigură o protecție și mai mare a datelor cu caracter personal.

4.8. Comunicarea corporativă și imaginea externă (art. 6 I f GDPR)

În cadrul participării noastre la evenimente, a vizitei la prezența noastră la târguri și la alte evenimente, se realizează imagini și înregistrări video ale acestor evenimente pentru a documenta evenimentul pentru activitatea de presă și de relații publice și pentru comunicarea corporativă. În acest proces sunt prelucrate și date cu caracter personal (imagini).

Publicarea materialului de imagine are loc atât în format electronic în mediile sociale, cum ar fi Facebook, cât și în presa scrisă. Temeiul juridic pentru această prelucrare este art. 6 I f GDPR pentru comunicarea corporativă, precum și § 23 KunstUrhG, după caz.  

În măsura în care este posibil din punct de vedere faptic și rezonabil din punct de vedere legal, se va face din nou referire la fotografii la fiecare eveniment în parte. În cazul în care prelucrarea fotografiilor are loc pe baza art. 6 I f GDPR, vă puteți opune în orice moment la această utilizare din motive legate de situația dumneavoastră particulară. Vă puteți exercita acest drept informându-l în prealabil pe fotograf cu privire la aceste motive, iar acesta va ține cont de acest lucru în activitatea sa. Vom fi bucuroși să vă furnizăm detalii despre evenimentul în cauză.

4.9. Conformitate, aplicarea legii și prevenirea infracțiunilor (art. 6 I f GDPR)

În măsura în care acest lucru este impus de lege, REHAU utilizează datele cu caracter personal pentru a afirma pretenții legale și pentru a apăra litigii juridice. În contextul cerințelor de conformitate ale companiei, datele pot fi, de asemenea, utilizate pentru a preveni, a clarifica sau a preveni infracțiunile. În plus față de categoriile de date menționate anterior, în măsura în care sunt necesare în acest scop, sunt utilizate în acest scop și datele privind solvabilitatea, datele de vizită, datele privind conturile, precum și datele de corespondență, de cumpărare și de vânzare. REHAU utilizează, de asemenea, un sistem intern de denunțare a încălcărilor normelor de conformitate, pe bază de nume și sub anonimat. Aceste date vor fi șterse sau făcute complet anonime în conformitate cu legislația aplicabilă sau imediat după ce cazul respectiv a fost încheiat.

În general, securitatea este, de asemenea, deservită de sisteme pentru securitatea clădirilor și a instalațiilor, precum și pentru securizarea sistemelor noastre de prelucrare a datelor, cum ar fi controalele de acces sau supravegherea video. Controalele menționate au loc doar în mod deschis la sediile noastre. Puteți afla mai multe detalii despre acestea în detaliu la fața locului.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în continuare în legătură cu verificările obișnuite ale partenerilor de afaceri în cadrul cerințelor de conformitate. În măsura în care nu v-am solicitat datele dvs. personale direct de la dvs., le-am colectat din surse și baze de date accesibile publicului ca parte a verificării prealabile. Datele colectate din aceste surse sunt prelucrate exclusiv în acest scop și sunt șterse imediat ce nu mai sunt necesare în acest scop. Prelucrarea se bazează pe art. 6 I c GDPR în măsura în care diligența necesară se bazează pe cerințe legale sau pe art. 6 alin. 6 I f GDPR interesul legitim al societății în evaluarea partenerilor săi de afaceri pentru reducerea riscurilor. În cazul în care prelucrarea se bazează pe art. 6 I f GDPR, vă puteți opune la aceasta din motive legate de situația dvs. particulară.

4.10. Comunicarea publicitară și cercetarea de piață (art. 6 I f GDPR)

În măsura în care acest lucru este permis din punct de vedere legal în baza art. 6 I f GDPR sau dacă ne dați consimțământul (art. 6 I a GDPR), prelucrăm datele dvs. în special pentru comunicare publicitară, sondaje de satisfacție a clienților, campanii publicitare și pentru implementarea de loterii. În acest fel, putem îmbunătăți în continuare gama noastră de produse și servicii și putem acționa într-un mod mai bine direcționat.

În contextul acestor activități, pot fi prelucrate datele necesare, cum ar fi datele de contact / datele personale de bază (nume, prenume, adresă, adresă de e-mail etc.). Numai în măsura în care este acordată o permisiune, vor fi prelucrate și alte date pe care ni le furnizați în acest scop, de exemplu, interese, preferințe personale, situație profesională.

În cazul unei relații existente cu un client sau dacă v-ați dat consimțământul în acest sens, veți primi, în general, informațiile de mai sus prin poștă electronică. În cazul partenerilor de afaceri care nu sunt consumatori, informațiile sunt furnizate prin telefon sau analogic.

În scopurile menționate, poate fi necesar să transmitem datele dvs. cu caracter personal unor companii din Grupul REHAU pentru a răspunde mai bine dorințelor dvs. sau pentru a îmbunătăți continuu produsele și serviciile noastre. În fiecare caz, puteți să nu vă exprimați în orice moment dezacordul cu privire la utilizarea datelor dvs. în scopuri de publicitate directă, în conformitate cu Art. 21 alin. 2 GDPR sau să revocați un consimțământ corespunzător în orice moment, în conformitate cu Art. 7 Para. 3 GDPR, cu efect pentru viitor.

Pentru dezvoltarea în continuare a produselor, serviciilor și proceselor noastre de afaceri, precum și pentru cercetări de piață, analizăm datele pe care le avem la dispoziție privind tranzacțiile comerciale, contractele și cererile de informații. Nu este în niciun caz posibil să tragem concluzii despre persoane fizice individuale. Desigur, respectăm dacă nu doriți să folosim datele dvs. personale pentru a sprijini relația noastră cu clienții - în special pentru marketing direct sau cercetare de piață.

4.11. Respectarea obligațiilor legale (art. 6 I c GDPR)

REHAU se supune unei serii de obligații legale în ceea ce privește prelucrarea și stocarea datelor cu caracter personal. Acestea se referă, de exemplu, la reglementările comerciale și fiscale privind păstrarea datelor în conformitate cu codul comercial și codul fiscal.

Pentru a îndeplini aceste obligații, prelucrăm datele dvs. în măsura necesară și, dacă este cazul, le transmitem autorităților responsabile în cadrul obligațiilor legale de raportare.

4.12. Scopuri suplimentare de prelucrare

Prelucrarea datelor are loc, de asemenea, în contextul managementului calității pentru a determina și a îmbunătăți satisfacția clienților, pentru a dezvolta în continuare produse și servicii, pentru a desfășura activități de cercetare și dezvoltare și pentru a îmbunătăți securitatea IT și operațiunile IT. Ultimul punct include, de asemenea, prelucrarea pentru a identifica și a preveni accesul neautorizat la datele cu caracter personal.

Temeiul juridic pentru prelucrarea acestor date este art. 6 I f GDPR. În măsura în care nu este dat niciun consimțământ, nu se pot trage concluzii cu privire la persoane fizice individuale.

În cazuri individuale, această prelucrare poate fi contestată din motive legate de situația dvs. particulară.

4.13. Transferul de date către terți

În scopurile menționate mai sus, datele pot fi divulgate unor terțe părți care asistă operatorul în urmărirea scopurilor menționate. Transmiterea are loc în contextul procesării unei comenzi în sensul art. 28 GDPR, o responsabilitate comună în conformitate cu art. 26 GDPR sau ca transfer de date în contextul unei comenzi de servicii profesionale.

Pentru transferul de date către destinatari din țări terțe (a se vedea punctul 7 de mai jos).


5. Durata de stocare

Stocăm datele dvs. cu caracter personal numai atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care au fost colectate sau atât timp cât stocarea este impusă de lege sau în cadrul unor reglementări oficiale. Ștergem sau blocăm datele dvs. de îndată ce acestea nu mai sunt necesare.

În plus, vom șterge sau bloca imediat datele dvs. în cazul revocării consimțământului dvs. și în cazul unei obiecții justificate la prelucrare.


6. Transferul planificat de date către țări terțe

Este posibil să împărtășim datele dvs. personale cu alte companii REHAU în scopurile descrise în această declarație de confidențialitate. Celelalte companii pot utiliza datele dvs. personale în interesul lor, în aceleași scopuri ca și noi. În special, acestea pot prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, în propriul interes. 

În cadrul Grupului REHAU, angajații au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

Datele sunt transferate către sucursale din afara Spațiului Economic European fie pe baza unei decizii de adecvare a Comisiei (art. 45 alin. 3 din RGPD), fie pe baza unor clauze standard de protecție a datelor (art. 46 II c din RGPD) care conțin garanții adecvate pentru persoana vizată.

Textul clauzelor standard de protecție a datelor este publicat la adresa https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

De asemenea, este posibil să dezvăluim informațiile dvs. personale unor terți din afara companiilor REHAU pentru a utiliza serviciile tehnice sau organizatorice de care avem nevoie pentru a îndeplini scopurile menționate mai sus sau pentru alte activități comerciale ale noastre. Furnizorii noștri de servicii sunt obligați prin contract să prelucreze datele cu caracter personal exclusiv în numele nostru și în conformitate cu instrucțiunile noastre. De asemenea, îi obligăm pe furnizorii noștri de servicii să respecte măsurile tehnice și organizatorice care asigură protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care furnizorii de servicii sunt localizați în țări în care legile aplicabile nu prevăd o protecție a datelor cu caracter personal comparabilă cu legislația europeană, ne vom asigura prin contract că furnizorii de servicii relevanți respectă nivelul legal de protecție a datelor (clauze standard de protecție a datelor sau Cadrul de protecție a vieții private UE-SUA). Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor.


7. Utilizarea datelor online/ vizitarea site-urilor noastre web

În cele ce urmează veți afla ce informații putem colecta atunci când vizitați site-urile noastre web și cum le tratăm. Site-urile web realizate de REHAU AG + Co. pot conține link-uri către site-uri web ale altor furnizori care nu sunt acoperite de această declarație de protecție a datelor.

Atunci când vizitați site-ul nostru web, stocăm informații despre browserul și sistemul de operare pe care îl utilizați, data și ora vizitei dvs. și adresa IP. Cu toate acestea, aceste date nu vă pot fi atribuite și nu sunt personale. Nu colectăm date cu caracter personal prin intermediul site-urilor noastre web fără știrea dumneavoastră. Dumneavoastră singur decideți dacă doriți sau nu să ne dezvăluiți astfel de date în contextul unei înregistrări, comenzi sau sondaje. Utilizăm aceste date pentru a asigura o conexiune fără probleme și utilizarea confortabilă a site-ului nostru web.

În plus, folosim următoarele tehnologii pe site-ul nostru web:

7.1. SnapEngage Live-Chat-Tool (SnapEngage Live-Chat-Tool)

Acest site web utilizează SnapEngage, un serviciu de chat live furnizat de SnapEngage, LLC. SnapEngage utilizează cookie-uri, care sunt fișiere text plasate pe computerul dumneavoastră, pentru a vă ajuta să analizați modul în care utilizați site-ul. Aceste informații generate sunt transferate și stocate doar pe un server SnapEngage din UE pentru a evalua utilizarea chat-urilor de către dvs. și pentru a ne furniza rapoarte. SnapEngage poate transfera aceste informații către terțe părți atunci când acest lucru este cerut de lege sau atunci când aceste terțe părți procesează informațiile în numele SnapEngage. În niciun caz, SnapEngage nu va asocia adresa dvs. de IP prescurtată cu alte date SnapEngage. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a SnapEngage, care poate fi găsită la: http://snapengage.com/privacy-policy/

SnapEngage ne va transmite aceste informații la cerere. Acestea sunt destinate exclusiv utilizării interne, inclusiv, acolo unde este permis, pentru a vă contacta.

7.2. Google Analytics - serviciu de analiză web

Acest site utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză web furnizat de Google, Inc. Google Analytics utilizează cookie-uri, care sunt fișiere text plasate pe computerul dvs. pentru a ajuta site-ul web să analizeze modul în care utilizatorii utilizează site-ul. Informațiile generate de cookie despre utilizarea site-ului web de către dvs. vor fi, în general, transmise și stocate de Google pe serverele din Statele Unite ale Americii. Cu toate acestea, în cazul în care anonimizarea IP este activată pe acest site web, adresa dvs. de IP va fi prescurtată în prealabil de către Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state semnatare ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale adresa IP completă va fi transmisă unui server Google din SUA, unde va fi scurtată. În numele operatorului acestui site web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către dvs. a site-ului web, pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web și pentru a furniza operatorului site-ului web alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de browserul dvs. ca parte a Google Analytics nu este combinată cu alte date de la Google. Puteți refuza utilizarea modulelor cookie prin selectarea setărilor corespunzătoare din browserul dvs., însă vă rugăm să rețineți că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza toate funcționalitățile acestui site web. În plus, puteți împiedica Google să colecteze datele generate de cookie și legate de utilizarea de către dvs. a site-ului web (inclusiv adresa dvs. IP) și Google să prelucreze aceste date prin descărcarea și instalarea plug-in-ului pentru browser disponibil la link-ul http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Puteți împiedica Google Analytics să colecteze date făcând clic pe următorul link. Un cookie de excludere este setat pentru a împiedica colectarea datelor dvs. în viitor, atunci când vizitați acest site web: Dezactivați Google Analytics

Un modul cookie de dezactivare este setat pentru a împiedica colectarea datelor dvs. în viitor, atunci când vizitați acest site web. Informații suplimentare privind condițiile de utilizare și protecția datelor pot fi găsite la https://www.google.com/analytics/terms/gb.html și https://www.google.com/intl/en/policies/. Dorim să subliniem faptul că pe site-ul nostru web Google Analytics a fost extins cu codul "gat._anonymizeIp();" pentru a garanta o înregistrare anonimă a adreselor IP (așa-numita mascare IP).

7.3. Google Tag Manager

Acest site web utilizează Google Tag Manager. Tag Manager nu colectează informații care să permită identificarea personală. Instrumentul declanșează alte etichete care pot colecta la rândul lor date. Google Tag Manager nu accesează aceste date. În cazul în care dezactivarea se face la nivel de domeniu sau de cookie, aceasta va persista pentru toate etichetele de urmărire implementate cu Google Tag Manager. Politica de confidențialitate a Google pentru acest instrument poate fi găsită aici: https://www.google.com/analytics/tag-manager/use-policy/

7.4. Remarketing Google Ads

Site-ul nostru web utilizează funcțiile de Google Ads Remarketing, prin aceasta facem publicitate acestui site web în rezultatele de căutare Google, precum și pe site-urile web ale unor terțe părți. Furnizorul este Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda ("Google"). În acest scop, Google plasează un cookie în browserul dispozitivului dvs. terminal, care utilizează în mod automat un ID pseudonim de cookie pentru a permite publicitatea bazată pe interese pe baza paginilor pe care le vizitați. Prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim în ceea ce privește comercializarea optimă a site-ului nostru web, în conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO. Prelucrarea ulterioară a datelor va avea loc numai dacă ați fost de acord ca Google să lege istoricul browserului dvs. de internet și al aplicației la contul dvs. Google și să utilizeze informațiile din contul dvs. Google pentru a personaliza reclamele pe care le vizualizați pe web. În acest caz, dacă sunteți conectat la Google în timpul vizitei dvs. pe site-ul nostru, Google va utiliza datele dvs. împreună cu datele Google Analytics pentru a crea și defini liste de grupuri țintă pentru remarketing între dispozitive. Google va lega temporar datele dvs. personale de datele Google Analytics pentru a crea grupuri țintă. Puteți dezactiva permanent setarea cookie-urilor de preferințe publicitare prin descărcarea și instalarea plug-in-ului pentru browser disponibil la următorul link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/

7.5. Facebook-Plugin

Utilizăm pe site-ul nostru web "visitor action pixel" al Facebook Inc. Acest lucru ne permite să urmărim comportamentul utilizatorilor după ce aceștia fac clic pe un anunț Facebook pentru a-i redirecționa către site-ul web al furnizorului. Acest proces este utilizat pentru a evalua eficacitatea anunțurilor Facebook în scopuri statistice și de cercetare de piață și poate ajuta la optimizarea eforturilor viitoare de publicitate. Datele colectate sunt anonime pentru noi și, prin urmare, nu ne oferă nicio informație despre identitatea utilizatorului. Cu toate acestea, datele sunt stocate și procesate de Facebook, astfel încât să fie posibilă o conexiune la profilul respectiv al utilizatorului, iar Facebook poate utiliza datele în scopuri publicitare proprii, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare a datelor Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Informațiile pot permite Facebook și partenerilor săi să difuzeze reclame pe Facebook și în afara acestuia. De asemenea, în aceste scopuri, pe computerul dvs. poate fi stocat un cookie.

7.6. Facebook Remarketing

Pe site-ul nostru web folosim funcția de remarketing "Custom Audiences" a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA; "Facebook"). Această funcție servește scopului de a direcționa vizitatorii site-ului web cu publicitate legată de interese în rețeaua socială Facebook. În acest scop, pe site-ul web a fost implementată eticheta de remarketing a Facebook. Acest tag stabilește o conexiune directă cu serverele Facebook atunci când vizitați site-ul web. Aceasta transmite serverului Facebook care dintre paginile noastre au fost vizitate de dumneavoastră. Facebook asociază aceste informații cu contul dumneavoastră personal de utilizator Facebook. Atunci când vizitați rețeaua de socializare Facebook, vi se vor afișa reclame Facebook personalizate, bazate pe interese. Prelucrarea se bazează pe art. 6 (1) lit. f DSGVO din interes legitim în scopul menționat mai sus.

Din motive care decurg din situația dvs. particulară, aveți dreptul de a vă opune în orice moment acestei prelucrări a datelor dvs. cu caracter personal în baza art. 6 alin. 6 (1) f DSGVO. Pentru a face acest lucru, puteți dezactiva funcția de remarketing "Audiențe personalizate". Informații suplimentare privind colectarea și utilizarea datelor de către Facebook, drepturile dvs. în acest sens și modalitățile de protejare a vieții dvs. private pot fi găsite în informațiile privind protecția datelor de la Facebook la adresa https://www.facebook.com/about/privacy/.

7.7. YouTube-Plugin

Utilizăm plug-in-urile de la YouTube LLC (reprezentată de Google Inc.), pentru integrarea videoclipurilor pe site-urile noastre web. Dacă utilizați site-ul nostru web, se va stabili o conexiune la serverele YouTube și va fi afișat plugin-ul. Acesta va transmite către serverul YouTube care dintre paginile noastre ați vizitat. Dacă sunteți înregistrat ca membru al YouTube, YouTube va atribui aceste informații contului dvs. personal de utilizator. Dacă utilizați pluginul, aceste informații vor fi, de asemenea, atribuite contului dvs. de utilizator, de exemplu, după ce faceți clic pe butonul de pornire al unui videoclip. Puteți împiedica această alocare prin deconectarea de la contul dvs. de utilizator YouTube și de la alte conturi de utilizator YouTube LLC și Google Inc. înainte de a utiliza site-urile noastre web și prin ștergerea cookie-urilor corespunzătoare ale companiei. Pentru mai multe informații despre prelucrarea datelor și practicile de confidențialitate ale YouTube (Google), vă rugăm să vizitați: https://www.google.de/intl/en-GB/policies/privacy/

7.8. Microsoft-Plugin

Site-ul nostru web utilizează urmărirea conversiilor de la Microsoft Corporation. Microsoft Bing Ads plasează un cookie pe computerul dvs. dacă ați ajuns pe site-ul nostru web prin intermediul unui afișaj Microsoft Bing. Microsoft Bing și noi putem recunoaște în acest fel că cineva care a dat clic pe o reclamă a fost redirecționat către site-ul nostru web și a ajuns la o pagină țintă determinată anterior (pagina de conversie). Cunoaștem doar numărul total de utilizatori care au făcut clic pe o reclamă Bing și au fost redirecționați către pagina de conversie. Nu sunt partajate informații personale despre identitatea utilizatorului. Dacă nu doriți să participați la procedura de urmărire, puteți, de asemenea, să refuzați să setați un modul cookie necesar în acest scop - de exemplu, prin intermediul setării browserului care, în general, dezactivează setarea automată a modulelor cookie. Informații suplimentare privind protecția datelor și cookie-urile utilizate de Microsoft Bing pot fi găsite pe site-ul Microsoft: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement.

7.9 Cont REHAU / cedați

Atunci când utilizați serviciul nostru "Contul REHAU" (de exemplu, pe https://accounts.rehau.com sau în cadrul aplicațiilor mobile), vă vom solicita un set minim de date cu caracter personal care sunt necesare și stocate pentru furnizarea serviciului. Serviciul subiacent - denumirea produsului "cidaas" - este furnizat de către procesatorul nostru de date Widas ID GmbH, Maybachstraße 2, 71299 Wimsheim, Germania.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați: https://www.cidaas.com/privacy-policy/

7.10 Cloudflare

La utilizarea serviciului nostru "REHAU Account" (de exemplu, pe https://accounts.rehau.com sau în cadrul aplicațiilor mobile), furnizorul de servicii Cloudflare, Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, SUA, va prelucra și stoca informații personale, de exemplu, adrese IP anonimizate și cookie-uri, până la 7 zile. Aceste informații sunt necesare pentru a crește nivelul de securitate al serviciului și sunt ridicate doar în acest scop.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

Informații colectate în mod automat care nu sunt date cu caracter personal

Atunci când accesați site-urile noastre web, ocazional sunt colectate automat (adică nu prin înregistrare) informații care nu sunt legate de o anumită persoană (de exemplu, tipul de browser de internet și sistemul de operare utilizat; numele de domeniu al site-ului web de pe care ați venit; numărul de vizite, timpul mediu petrecut pe site, paginile vizualizate). REHAU utilizează aceste informații pentru a analiza popularitatea site-urilor noastre web și pentru a îmbunătăți conținutul acestora. Atunci când vizitați unul dintre site-urile noastre web, este posibil să stocăm informații pe computerul dvs. sub forma unui "cookie" care vă va recunoaște automat la următoarea vizită. Cookie-urile ne permit, de exemplu, să adaptăm un site web la interesele dumneavoastră sau să vă salvăm parola, astfel încât să nu mai fie nevoie să o introduceți din nou de fiecare dată. Dacă, în general, refuzați utilizarea modulelor cookie, aveți opțiunea de a vă seta browserul de internet astfel încât să șteargă modulele cookie de pe hard diskul computerului dumneavoastră, să blocheze toate modulele cookie sau să vă avertizeze înainte de a fi stocat un modul cookie.

7.11. Cookie-uri

Cookie-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni care sunt de obicei plasate pe PC de către un site web. Cookie-urile sunt utilizate în diverse scopuri. Cu toate acestea, ele nu sunt niciodată riscante, deoarece nu au nicio capacitate "activă". Prin urmare, ele nu pot executa nicio aplicație rău intenționată. Ele conțin aproape exclusiv informații care sunt necesare pentru o utilizare confortabilă a internetului.

În plus, ne-am stabilit un termen limită pentru ștergerea cookie-urilor. Fără permisiunea dumneavoastră reînnoită, acestea sunt stocate maxim 12 luni începând de la prima colectare. În acest scop, luăm măsuri tehnice pentru a asigura ștergerea automată.

Exemple clasice de sarcini cookie: date de conectare, stocarea coșului de cumpărături, analiza utilizatorului, câmpuri de formular.

Informații care pot fi stocate în cookie-uri: Durata de viață, numele serverului, ID unic, date de conținut.

Utilizarea cookie-urilor:

 • Cookie-uri de sesiune

Cookie-urile de sesiune sunt doar cookie-uri tehnice care sunt necesare pentru buna funcționare a site-ului nostru web.

 • Cookie-uri de urmărire

Cookie-urile de urmărire sunt utilizate - bineînțeles într-o formă complet anonimă - pentru a evalua comportamentul utilizatorului atunci când vizitează site-ul nostru web. REHAU și, dacă este necesar, organismul responsabil primesc informații valoroase despre modul în care este utilizat site-ul web, ceea ce ajută REHAU și, dacă este necesar, organismul responsabil să se concentreze mai bine asupra intereselor vizitatorilor.

 • Cookie-uri comerciale

În plus față de propriile noastre cookie-uri, folosim cookie-uri de la terți pentru a afișa publicitate personalizată pe site-ul nostru și pe alte site-uri web. Acest proces se numește "Retargeting". Acesta se bazează pe activitatea dvs. pe site-ul nostru web.

 • Cookie-uri de la terțe părți

Plugin-urile utilizate pe site-ul nostru web utilizează, de asemenea, propriile cookie-uri. Puteți afla despre tipurile și scopurile cookie-urilor pe paginile puse la dispoziție de către furnizorii terți.


Cookie nameSample valueExpireTypeDomainVendor namePrivacy policy

8. Securitatea datelor

Dispunem de proceduri de securitate tehnică și organizațională pentru a proteja securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal și pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și/sau împotriva pierderii, modificării, divulgării sau accesului accidental.


9. Drepturile dumneavoastră

Respectarea reglementărilor privind protecția datelor este monitorizată de următoarele organisme, la care oricine se poate adresa:

 • Responsabilul cu protecția datelor din cadrul REHAU AG + Co. (Sediul central în sensul art. 4 Nr. 16 GDPR):

Dr. Alexander Walter

REHAU AG + Co. Rheniumhaus

Otto-Hahn-Str. 2, 95111 Rehau, Germania

Tel: +49 9283-770

E-mail: datenschutz@rehau.com

 • Autoritatea de supraveghere principală în sensul art. 56 GDPR: 

Oficiul de stat bavarez pentru protecția datelor

Promenada 27, 91522 Ansbach, Germania

Aveți, de asemenea, posibilitatea de a verifica personal conformitatea REHAU cu reglementările privind protecția datelor. Aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul la informare
 • Dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră prelucrate
 • Dreptul de opoziție
 • Pentru toate operațiunile de prelucrare bazate pe art. 6 I f GDPR (a se vedea mai sus), vă puteți opune prelucrării din motive legate de situația dvs. particulară.
 • Dreptul de dezacord împotriva publicității directe
 • Aveți dreptul de a vă opune în orice moment împotriva prelucrării datelor dvs. în scop de marketing direct. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării în legătură cu un astfel de marketing direct.
 • Dreptul de corectare, ștergere și limitare
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Dacă aveți întrebări cu privire la aceste drepturi cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor, care este disponibil și în cazul cererilor de sugestii de informații sau al plângerilor. La cerere, REHAU vă va informa în scris, cât mai curând posibil, dacă și care dintre datele dvs. cu caracter personal au fost stocate în conformitate cu legislația aplicabilă. În cazul în care sunt stocate informații incorecte, în ciuda eforturilor noastre de a ne asigura că datele sunt corecte și actualizate, le vom corecta la cererea dumneavoastră.

Engineering progress

Enhancing lives