Regulament campanie REHAU Rewards

1 ianuarie 2021 – 31 martie 2022


ART. 1. ORGANIZATORII PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

Organizatorul programului de fidelizare Rehau Rewards este SC Rehau Polymer SRL, cu sediul social in Sos. De Centura Nr. 14-16, Tunari Ilfov, numar de ordine in Registrul Comertului Bucuresti Comertului J23/2380/2002, Cod de Inregistrare Fiscala R010433087. 

Programul este desfasurat prin intermediul Create Direct, str. Siriului 42-46, et. 3, sector 1, Bucuresti care a fost desemnat drept furnizor de servicii pentru activitatile logistice necesare desfasurarii programului.

Termenii si conditiile prezentului Regulament, asa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toti participantii la programul de fidelizare. Organizatorul isi rezerva dreptul, in cazuri exceptionale, de a modifica Regulamentul, aducand la cunostinta publicului modificarile.

ART. 2. DURATA SI ARIA DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

Programul de fidelizare Rehau Rewards va fi organizat si se va desfasura in perioada 1 ianuarie 2021 – 31 martie 2022 (”Durata Programului”) prin intermediul distribuitorilor autorizati Rehau.

ART. 3. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In cadrul programului participa (denumite in cele ce urmeaza ”Produsele Participante”) toate produsele si serviciile de constructii comercializate de Rehau Polymer in Romania din gama RAUTITAN, RAUPIANO, RAUTHERM SPEED.

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

In program are dreptul sa participe orice persoana juridica inregistrata in Romania, care pe parcursul desfasurarii campaniei detine un cont pe site-ul https://rewards.rehau.ro/ . Conturile participantilor se creaza pe baza datelor declarate de catre fiecare participant: fie la momentul contactarii telefonice din partea Organizatorului, fie in formularul de inscriere pe care au posibilitatea sa il acceseze gratuit si sa il completeze pe site-ul https://rewards.rehau.ro/. Fiecare participant care si-a creat un cont se considera inscris in program indiferent daca acesta foloseste sau nu contul respectiv. Nu pot participa Organizatorii si celelalte companii implicate in organizarea si desfasurarea programului de fidelizare. Participarea la prezentul program are valoare de acceptare integrala si liber consimtita a prevederilor prezentului Regulament. Dreptul de participare apartine in exclusivitate persoanei juridice care indeplineste conditiile impuse de Regulament.

ART. 5. MODUL DE DESFASURARE A PROGRAMULUI

In acest program de fidelizare vor fi luate in considerare toate achizitiile de produse incluse in program, de la distribuitorii autorizati ai SC Rehau Polymer SRL, incepand cu 1 octombrie 2010 si pana la data de 31 decembrie 2021, inclusiv. Participantii vor avea posibilitatea sa se inscrie in program prin crearea unui cont pe siteul https://rewards.rehau.ro/ . Contul de participant poate fi creat prin accesarea site-ului https://rewards.rehau.ro/  si completarea formularului de inregistrare. Participantul va primi un email de confirmare a inregistrarii. Acesta trebuie sa acceseze link-ul din email pentru activarea contului, pe baza caruia va desfasura toate activitatile din program. De la momentul primirii datelor si pana la momentul aprobarii unui cont pentru un participant, Organizatorul are la dispozitie maxim 10 zile lucratoare. Participantul va primi un email prin care va fi instiintat ca a fost aprobat contul. Utilizatorul va accesa site-ul https://rewards.rehau.ro/ si se va autentifica in contul creat pe site folosind adresa de email si parola completate in formularul de inscriere. Dupa autentificarea in cont, utilizatorul va putea sa desfasoare urmatoarele activitati:

 1. sa inscrie achizitiile efectuate;
 2. sa incarce factura in termen de maxim 3 luni de la data achizitiei; utilizatorul este obligat sa acopere datele de pe factura referitoare la cantitate si pretul unitar pentru produsele REHAU si toate informatiile referitoare la produsele nonREHAU. Trebuie sa ramana vizibile doar numele produselor achizitionate si valoarea totala a fiecarui produs REHAU;.
 3. sa comande premii;
 4. sa verifice situatia contului;
 5. sa verifice numarul punctelor, statusul comenzii in cont, pe site;
 6. sa solicite orice alte informatii, la infoline.

Pe parcursul programului, participantii care achizitioneaza produsele participante de la distribuitorii autorizati SC Rehau Polymer SRL vor primi un anumit numar de puncte in functie de statutul pe care il au in platforma, dupa cu urmeaza:

 1. participantii de tip P (Partner) vor primi 1 punct pentru achizitii de produse REHAU participante in valoare de 100 lei
 2. participantii de tip IP (Important Partner) vor primi 1 punct pentru achizitii de produse REHAU participante in valoare de 50 lei
 3. participantii de tip VIP (Very Important Partner) vor primi 1 punct pentru achizitii de produse REHAU participante in valoare de 33 lei.

La inscrierea in program, toti participantii vor avea statut P. 

Pentru fiecare participant din cadrul programului, REHAU va stabili un potential si un coeficient de penetrare. 

Potentialul este calculat in functie de cifra de afaceri realizata de companie in anul anterior. Pana la data de 1 iunie 2021 va fi utilizata cifra de afaceri raportata in 2019, iar la 1 iunie va fi actualizata cu cifra de afaceri pentru 2020. Cifra de afaceri se va actualiza in fiecare an la data de 1 iunie. Potentialul reprezinta 10% din cifra de afaceri a companiei.

Daca valoarea facturilor aprobate in cadrul programului REHAU este mai mica de 10% din valoarea potentialului unei companii, atunci compania va avea statut de Partener (P).

Daca valoarea facturilor aprobate in cadrul programului REHAU va fi cuprinsa intre 10-40% din valoarea potentialului unei companii, atunci compania va avea statut de Important Partener (IP).

Daca valoarea facturilor aprobate in cadrul programului REHAU va fi  mai mare de 40% din valoarea potentialului unei companii, atunci compania va avea statut de Very Important Partener (VIP).

La inscrierea in program, toti participantii vor avea statut P. Daca participantul a mai inscris facturi in program, dupa ce ii va fi aprobata prima factura, in functie de valoarea facturilor aprobate in ultimele 12 va fi incadrat intr-unul din tipurile de parteneri P, IP, VIP. 

Daca participantul este nou inscris in program atunci el va fi de tip P pana va atinge gradul de penetrare de 10% pentru a deveni partener de tip IP. In cazul in care in ultimele 12 luni, un participant nu inscrie suficiente facturi astfel incat sa-si pastreze gradul de penetrare pentru statul de tip IP, va avea 3 luni de gratie pentru a adauga facturi si a-si pastra gradul de penetrare. In cazul in care valoarea facturilor introduse nu este suficienta, participantul va retrograda la statutul P.

Daca participantul atinge un grad de penetrare mai mare de 40% el va deveni partener de tip VIP. In cazul in care in ultimele 12 luni, un participant nu inscrie suficiente facturi, astfel incat sa-si pastreze gradul de penetrare pentru statutul de tip VIP va avea 3 luni de gratie pentru a adauga facturi si a-si pastra gradul de penetrare. In cazul in care valoarea facturilor introduse nu este suficienta, participantul va retrograda la statutul P sau IP in functie de gradul de penetrare atins.

Pentru a primi punctele aferente produselor achizitionate, participantii trebuie:

 1. sa isi acceseze contul creat pe pagina https://rewards.rehau.ro/ ;
 2. sa completeze formularul de pe pagina https://rewards.rehau.ro/invoice-upload  cu urmatoarele informatii: numar factura, data factura, dealer (furnizorul care apare pe factura);
 3. in cazul in care pe facture, la numele clientului nu apare numele utilizatorului din platforma, in momentul incarcarii facturii, acesta trebuie sa bifeze casuta ca declara pe proprie raspundere ca acea lucrare a fost executata de utilizatorul care incarca factura;
 4. sa incarce pe site factura in termen de maxim 3 luni de la data achizitiei;
 5. punctele acumulate de participanti vor fi actualizate in contul fiecarui pariticipant in termen de maxim 5 zile lucratoare de la primirea dovezilor de achizitie ale produselor participante la program de la distribuitorii autorizati. Punctele pot fi folosite in magazinul virtual disponibil pe site-ul https://rewards.rehau.ro/.

Pe masura ce se opteaza pentru anumite premii, din punctajul total al participantului se scade valoarea in puncte pentru produsele pentru care a optat.

Premiile alese de participanti din magazinul virtual pe baza punctelor acumulate, vor fi expediate la sediul persoanei juridice completat in cont sau la adresa de livrare completata in momentul plasarii comenzii, in maxim 30 zile lucratoare de la data plasarii comenzii. Lista premiilor va fi disponibila online pe https://rewards.rehau.ro/.

Lista premiilor poate suferi modificari in functie de disponibilitatea produselor si a pretului acestora.

Punctele acumulate aferente facturilor emise in 2020 si a punctelor promotionale acumulate in cursul anului 2020 si neconsumate pana la data de 31 decembrie 2020 vor fi reportate in anul 2021, dar nu mai tarziu de 31 martie 2021.

Punctele acumulate de un participant in cadrul unei luni si neconsumate in luna respectiva se vor reporta si in urmatoarele luni, pana la epuizare, dar nu mai tarziu de 31 martie 2021. Dupa aceasta data, punctele neconsumate devin nule.

Punctele acumulate aferente facturilor emise in 2021 si a punctelor promotionale acumulate in cursul anului 2021 si neconsumate pana la data de 31 decembrie 2021 vor fi reportate in anul 2022, dar nu mai tarziu de 31 martie 2022.

ART. 6. CONDITII DE VALIDARE

Pentru ca un participant sa poata participa la acest program si sa primeasca premiile disponibile, acesta trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) Sa indeplineasca toate conditiile privind dreptul de participare, astfel cum sunt specificate la Art. 4 din Regulament;

b) Sa achizitioneze in perioada programului produsele participante in program de la Distribuitorii autorizati SC Rehau Polymer SRL

c) Sa inscrie facturile care dovedesc achizitionarea de produse participante in termen de maxim 3 luni de la data achizitiei,

d) Sa acumuleze puncte prin inregistrarea in program pana la data de 31.03.2021 a facturilor care sa dovedeasca achizitionarea de produse participante si care sa fie emise exclusiv cu maxim 3 luni inainte.

e) Sa consume punctele acumulate afererente facturilor emise in 2020 si a punctelor promotionale acumulate in 2020 prin comandarea de produse pana la 31 martie 2021, din magazinul virtual http://rewards.rehau.ro. 

f) Sa consume punctele acumulate afererente facturilor emise in 2021 si a punctelor promotionale acumulate in 2021 prin comandarea de produse pana la 31 martie 2022, din magazinul virtual http://rewards.rehau.ro. 

ART. 7. PREMIILE PROMOTIEI

Lista de premii se va regasi pe intreaga perioada a campaniei pe site-ul https://rewards.rehau.ro/ la sectiunea Catalog. Lista de premii poate suferi modificari in functie de disponibilitatea premiilor in stocurile furnizorilor. Numarul total al premiilor va fi estimat la sfarsitul perioadei promotionale, in functie de numarul de participanti care indeplinesc conditiile de castig si de numarul premiilor revendicate.

ART. 8. LIMITELE RASPUNDERII ORGANIZATORULUI

Organizatorul programului de fidelizare nu isi asuma raspunderea, incluzand dar fara a se limita la, urmatoarele:

8.1. Pierderile sau intarzierile inscrierilor pe website (de exemplu, dar fara a se limita la) defectiuni tehnice independente de vointa Organizatorului;

8.2. Situatiile in care Participantii inscriu pe pagina web date incorecte sau achizitioneaza produse sau servicii de la distribuitori neautorizati Rehau sau produse neparticipante la program.

8.3. Pierderile, intarzierile sau orice alte probleme la inscrierea in Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreste sa se inscrie in Campanie;

8.4. Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

8.5. Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada programului produse neparticipante in program sau de la distribuitori neautorizati;

8.6. Raspunderea de a remedia viciile, de orice natura, pe care le-ar putea avea obiectele ce constituie premiile. Produsele vor fi insotite de certificate de garantie si orice cerere de remediere va fi adresata de catre participant direct furnizorului respectivului produs conform termenilor si conditiilor din certificatul de garantie emis de respectivul furnizor.

8.7. Situatiile in care premiul ales de un participant nu se mai afla pe stocul furnizorului la momentul comenzii.

8.8 Castigatorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiilor in bani sau in alte obiecte si nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor tehnice ale produselor

Art. 9 FORTA MAJORA

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea programului de fidelizare, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora sau cazul fortuit este obligat sa comunice Participantilor existenta acesteia in termen de 5 zile lucratoare de la aparitie.

In intelesul prezentului Regulament constituie caz fortuit printre altele, urmatoarele evenimente:

a) pierderea bazelor de date; 

b) avarierea sistemului informatic de stocare a datelor si acordare a premiilor; 

c) erori de tiparire, inclusiv produse prin eroare umana; 

d) tentative de frauda ale mecanismului programului de fidelizare prin mijloace electronice sau alte mijloace; 

e) orice reglementare care poate aparea ulterior intrarii in vigoare a Regulamentului si care poate interzice sau modifica termenii acestuia.

Art. 10. LITIGII SI FRAUDE

In eventualitatea unor litigii aparute intre Organizator si Participantii la Campanie, acestia vor incerca sa le solutioneze in primul rand pe cale amiabila. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere si nu va fi parte in disputele referitoare la drepturile de proprietate asupra facturilor fiscale care dovesc achizitia produselor participante in promotie. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui program de fidelizare. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul va sesiza organele competente. Enumerarea de mai sus nu este limitativa fiind utilizata numai in scop exemplificativ.

Art. 11. REGULAMENTUL PROMOTIEI

Regulamentul de participare/desfasurare este disponibil in mod gratuit pe intreaga perioada a programului de fidelizare oricarui solicitant, pe web-site-ul https://rewards.rehau.ro/.

Art. 12. INCETAREA PROMOTIEI

Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie caz de forta majora sau caz fortuit sau in cazul schimbarii cadrului legislativ, astfel incat organizarea si desfasurarea concursului cu caracter promotional sa presupuna marirea bugetului alocat acestui proiect sau nu mai este permisa de lege.

Art. 13. DIVERSE

Orice participant care doreste sa reclame Organizatorilor fapte legate de desfasurare a campaniei este incurajat sa se adreseze imediat dupa constatarea faptei pe care doreste sa o reclame organizatorului REHAU Polymer la adresa Sos. De Centura Nr. 14-16, Tunari Ilfov, e-mail contact@rewards-rehau.com

Engineering progress

Enhancing lives