Regulament campanie REHAU Rewards

Regulament Campanie REHAU Rewards

 

Valabil de la 01.01.2024

 

ART. 1. ORGANIZATORII PROGRAMULUI DE FIDELIZARE

 

Organizatorul programului de fidelizare Rehau Rewards este SC Rehau Polymer SRL, cu sediul social în Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, ONE Cotroceni Park, Cladirea B, et. 6, 050762, sector 5, Bucuresti număr de ordine în Registrul Comerțului București J23/2380/2002, Cod de înregistrare fiscală R010433087.

Programul este derulat prin intermediul Create Direct, str. Siriului 42-46, et. 3, sector 1, București, care a fost desemnat ca prestator de servicii pentru activitățile logistice necesare programului.

Termenii și condițiile prezentului regulament, așa cum sunt prezentate mai jos, sunt obligatorii pentru toți participanții la programul de fidelizare. Organizatorul își rezervă dreptul, în cazuri excepționale, de a modifica Regulamentul și de a informa publicul cu privire la aceste modificări.ART. 2. DURATA ȘI DOMENIUL DE APLICARE A PROGRAMULUI

 

Programul de fidelizare Rehau Rewards va fi organizat și se va desfășura în perioada 1 ianuarie 2024 -– 31 decembrie 2024 ("“Durata programului"”) prin intermediul distribuitorilor autorizați Rehau.

 

ART. 3. MĂRCILE ȘI PRODUSELE PARTICIPANTE

 

În cadrul Programului participă (denumite în continuare "“Produse participante"”) toate produsele și serviciile de construcții comercializate de Rehau Polymer în România din gama RAUTITAN, RAUTHERM , RAUSILENTO, FASTLOC, RAILFIX, NEA SMART, RAUBASIC.

 

ART. 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

Are dreptul de a participa la program orice persoană juridică înregistrată în România, care are sau isi creeaza un cont pe site-ul https://rewards.rehau.ro/ în perioada campaniei. Angajații companiilor inscrise in program și persoanle fizice nu au dreptul de a participa la campanie. Conturile participanților sunt create pe baza datelor declarate de fiecare participant: fie în momentul contactării telefonice din partea Organizatorului, fie în formularul de înregistrare pe care îl pot accesa și completa gratuit pe site-ul https://rewards.rehau.ro/. Fiecare participant care și-a creat un cont este considerat ca fiind înscris în program, indiferent dacă folosește sau nu contul respectiv. Organizatorii și alte companii implicate în organizarea și derularea programului de fidelizare nu pot participa. Participarea la acest program este considerată ca fiind o acceptare deplină și voluntară a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține exclusiv persoanei juridice care îndeplinește condițiile impuse de Regulament.

 

ART. 5. MODUL de desfasurare al programului

 

În acest program de fidelizare vor fi luate în considerare toate achizițiile de produse  participante în program, de la distribuitorii autorizați ai SC Rehau Polymer SRL, în perioada 1 octombrie 2021 - 31 decembrie 2024, inclusiv. Participanții se vor putea înscrie în program prin crearea unui cont pe site-ul https://rewards.rehau.ro/. Contul de participant poate fi creat accesând https://rewards.rehau.ro/ și completând formularul de înregistrare. Participantul va primi un e-mail de confirmare a înregistrării. Participantul trebuie să acceseze linkul din e-mail pentru activarea contului, pe baza căruia va desfășura toate activitățile din program. Din momentul primirii datelor și până la momentul aprobării unui cont pentru un participant, Organizatorul are la dispoziție maximum 10 zile lucrătoare. Participantul va primi un e-mail prin care va fi informat că i-a fost aprobat contul. Utilizatorul va accesa site-ul https://rewards.rehau.ro/ și se va autentifica în contul creat pe site folosind adresa de e-mail și parola completate în formularul de înscriere. După conectarea la cont, utilizatorul va putea efectua următoarele activități:

-înregistrează achizițiile efectuate;

-încărcarea facturii în termen de maximum 3 luni de la data achiziției; utilizatorul este obligat să acopere datele de pe factură privind cantitatea și prețul unitar pentru produsele REHAU și este recomandat ca utilizatorul sa acopere toate informațiile privind produsele non-REHAU. Trebuie să rămână vizibile doar denumirile produselor achiziționate și valoarea totală a fiecărui produs REHAU.

-pentru a comanda premii;

-verificarea soldului contului;

-verificați numărul de puncte, starea comenzii în cont, pe site;

-pentru a solicita orice alte informații la Infoline/Livechat.

Pe durata programului, participanții care achiziționează produsele participante de la distribuitorii autorizați SC Rehau Polymer SRL vor primi un anumit număr de puncte în funcție de statusul lor pe platformă, după cum urmează:

-Participanții (Partner) vor primi 1 punct pentru achizițiile de produse REHAU participante în valoare de 100 de lei

-IP (Important Partner) participanții vor primi 1 punct pentru achizițiile de produse REHAU participante în valoare de 50 de lei

-VIP (Very Important Partner) participanții vor primi 1 punct pentru achiziții de produse REHAU participante în valoare de 33 lei.

La înscrierea în program, toți participanții vor avea statutul P.

 

Pentru fiecare participant la program, REHAU va stabili un potențial și un factor de penetrare.

 

Potențialul este calculat în funcție de cifra de afaceri a companiei în anul precedent. Până la 1 iunie 2024 se va utiliza cifra de afaceri raportată în 2023, iar la 1 iunie va fi actualizată cu cifra de afaceri din 2023. Cifra de afaceri va fi actualizată în fiecare an la 1 iunie. Potențialul reprezintă 10% din cifra de afaceri a societății.

 

În cazul în care valoarea facturilor aprobate în cadrul programului REHAU este mai mică de 10% din potențialul unei companii, atunci compania va avea statutul de Partener (P).

 

În cazul în care valoarea facturilor aprobate în cadrul programului REHAU este cuprinsă între 10-40% din valoarea potențialului unei companii, atunci compania va avea statutul de Partener important (IP).

 

În cazul în care valoarea facturilor aprobate în cadrul programului REHAU va fi mai mare de 40% din valoarea potențialului unei companii, atunci compania va avea statutul de Partener foarte important (VIP).

 

La înscrierea în program, toți participanții vor avea statutul P. În cazul în care participantul a înscris deja facturi în program, după ce prima factură a fost aprobată, în funcție de valoarea facturilor aprobate în ultimele 12 facturi, participantul va fi încadrat în unul dintre tipurile de partener P, IP, VIP.

 

În cazul în care participantul este nou în program, atunci va fi de tip P până când va ajunge la o penetrare de 10% pentru a deveni un partener de tip IP. Dacă în ultimele 12 luni, un participant nu înregistrează in program o valoare a facturilor suficienta pentru a-și menține penetrarea pentru statutul IP, acesta va avea 3 luni de grație pentru a adăuga facturi și a-și menține penetrarea. În cazul în care valoarea facturilor înregistrate nu este suficienta, participantul va fi retrogradat la statutul P.

 

Dacă participantul atinge o rată de penetrare mai mare de 40%, acesta va deveni partener VIP. Dacă în ultimele 12 luni, un participant nu introduce suficiente facturi pentru a-și menține penetrarea pentru statutul VIP, acesta va avea 3 luni de grație pentru a adăuga facturi și a-și menține penetrarea. În cazul în care valoarea de facturilor introduse nu este suficienta, participantul va fi retrogradat la statutul P sau IP, în funcție de penetrația atinsă.

Pentru a primi puncte pentru produsele achiziționate, participanții trebuie:

 

-să acceseze contul creat pe https://rewards.rehau.ro/ ;

-să completeze formularul de pe https://rewards.rehau.ro/invoice-upload cu următoarele informații: numărul facturii, data facturii, dealer (furnizorul care apare pe factură);

-dacă numele clientului de pe factură difera de numele persoanei juridice posesoare a contului, la încărcarea facturii, utilizatorul trebuie să bifeze căsuța pentru a declara pe propria răspundere că lucrarea a fost efectuată de către utilizatorul care încarcă factura;

-să încarce factura pe site în termen de maximum 3 luni de la data achiziției;

-punctele acumulate de către participanți vor fi creditate în contul fiecărui participant în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea dovezii de achiziție a produselor participante la program de la distribuitorii autorizați. Punctele pot fi utilizate în magazinul virtual disponibil pe site-ul https://rewards.rehau.ro/.

Pe măsură ce se optează pentru anumite premii, valoarea punctelor aferente produselor pentru care s-a optat se scade din punctajul total al participantului.

Premiile alese de către participanții la magazinul virtual pe baza punctelor acumulate vor fi expediate exclusiv la sediul social al participantului (orice altă destinație de livrare trebuie aprobată în scris de către proprietarul sau directorul general al participantului), în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data plasării comenzii. Lista premiilor va fi disponibilă online la adresa https://rewards.rehau.ro/.

 

Lista de premii poate suferi modificări în funcție de disponibilitatea produselor și de prețul acestora.

 

Punctele acumulate aferente facturilor emise în 2023 și punctele promoționale acumulate în cursul anului 2023 și neutilizate până la 31 decembrie 2024 vor fi reportate în 2024, dar nu mai târziu de 31 martie 2024.

 

Punctele câștigate de un participant în cursul unei luni și care nu sunt folosite în luna respectivă vor fi reportate în lunile următoare până la epuizare, dar nu mai târziu de 31 martie 2025. După această dată, punctele neutilizate devin nule.

Orice premiu livrat unui participant poate fi supus impozitului pe venit sau altor impozite aplicabile. Participantul se angajează să respecte toate reglementările fiscale aplicabile în acest sens.

 

ART. 6. CONDIȚII DE VALIDARE

 

Pentru ca un participant să fie eligibil să participe la acest program și să primească premiile disponibile, participantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 

a) Să îndeplinească toate condițiile privind dreptul de participare, așa cum sunt precizate la art. 4 din Regulament;

b) Să achiziționeze în perioada programului produsele participante la program de la distribuitorii autorizați ai SC Rehau Polymer SRL

c) Să înregistreze facturile doveditoare ale achiziției produselor participante în termen de maxim 3 luni de la data achiziției,

d) Să acumuleze puncte prin înregistrarea în program până la data de 31.03.2024 a facturilor care dovedesc achiziționarea produselor participante și care sunt emise exclusiv în termen de 3 luni înainte.

e) Să utilizeze punctele acumulate aferente facturilor emise în anul 2024 și punctele promoționale acumulate în anul 2024 prin comanda de produse până la data de 31.03.2025, din magazinul online http://rewards.rehau.ro.

 

ART. 7. PREMII PROMOȚIONALE

 

Lista premiilor va fi disponibilă pe toată perioada campaniei pe site-ul https://rewards.rehau.ro/, în secțiunea Catalog. Lista de premii si numarul de puncte aferente unui premiu poate suferi modificări în funcție de disponibilitatea premiilor în stocurile furnizorilor. Numărul total de premii va fi estimat la sfârșitul perioadei promoționale, în funcție de numărul de participanți care îndeplinesc condițiile de câștig și de numărul de premii revendicate.

 

ART. 8. LIMITELE RĂSPUNDERII ORGANIZATORULUI

 

Organizatorul programului de fidelizare nu își asumă nicio răspundere, inclusiv, dar fără a se limita la, următoarele:

 

8.1. Pierderi sau întârzieri ale înscrierilor pe site-ul web din cauza (de exemplu, dar fără a se limita la) defecțiunilor tehnice care nu depind de controlul organizatorului;

 

8.2. Situații în care Participanții introduc date incorecte pe site-ul web sau achiziționează produse sau servicii de la distribuitori Rehau neautorizați sau produse care nu participă la Program.

 

8.3. Pierderi, întârzieri sau orice alte probleme în înregistrarea în Campanie cauzate de furnizorul de internet sau de conexiunea la internet a persoanei care dorește să se înregistreze în Campanie;

 

8.4. Întreruperi/întreruperi neanunțate ale furnizorului de internet sau blocarea accesului intern din cauza congestiei rețelei în perioadele de trafic intens;

 

8.5. Situații în care consumatorii achiziționează în perioada programului produse care nu participă la program sau de la distribuitori neautorizați;

 

8.6.  Responsabilitatea de a remedia defectele de orice fel pe care le pot avea articolele care constituie premiile. Produsele vor fi însoțite de certificate de garanție, iar orice solicitare de reparație va fi adresată de către participant direct furnizorului produsului respectiv, în conformitate cu termenii și condițiile din certificatul de garanție emis de furnizorul respectiv.

 

8.7. Situații în care premiul ales de un participant nu se mai află în stocul furnizorului la momentul comenzii.

 

8.8. Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea sumei în bani sau a altei valori a premiului sau să solicite modificări ale caracteristicilor tehnice ale produselor.

 

Art. 9 FORȚA MAJORĂ

 

În sensul prezentului Regulament, prin forță majoră se înțelege orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție face ca Organizatorul să nu-și poată îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul Regulamentului. În cazul în care o situație de forță majoră sau un caz fortuit împiedică sau întârzie, în totalitate sau parțial, executarea Regulamentului și continuarea programului de fidelizare, Organizatorul este exonerat de răspundere pentru îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire este împiedicată sau întârziată. În cazul în care Organizatorul invocă forța majoră sau circumstanțe fortuite, acesta este obligat să notifice participanților existența acestora în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția lor.

 

În sensul prezentului regulament, următoarele evenimente, printre altele, constituie cazuri fortuite:

 

a) Pierderea bazelor de date;

 

b) Deteriorarea sistemului informatic de stocare a datelor și de atribuire a premiilor;

 

c) Erori de imprimare, inclusiv cele cauzate de erori umane;

 

d) Încercări de fraudare a mecanismului de fidelizare prin mijloace electronice sau de altă natură;

 

e) Orice reglementare care ar putea intra în vigoare după intrarea în vigoare a regulamentului și care ar putea interzice sau modifica termenii acestuia.

 

Art. 10. LITIGII ȘI FRAUDĂ

 

În cazul în care apar litigii între Organizator și Participanții la Campanie, aceștia din urmă vor încerca să le rezolve în primul rând pe cale amiabilă. Organizatorul nu își asumă nicio răspundere și nu va fi parte în niciun litigiu privind drepturile de proprietate asupra facturilor fiscale care dovedesc achiziționarea produselor participante la promoție. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în cazul oricărei tentative de fraudare a sistemului, abuzuri sau orice altă încercare care ar putea afecta imaginea sau costurile acestui program.

 

Art. 11. REGULI DE PROMOVARE

 

Regulile de participare/expediere sunt disponibile gratuit pentru întreaga perioadă de derulare a programului de fidelizare pentru orice solicitant pe site-ul https://rewards.rehau.ro/.

 

Art. 12. ÎNCETAREA PROMOȚIEI

 

Prezenta Campanie poate fi reziliată în cazul apariției unui eveniment care constituie un caz de forță majoră sau caz fortuit sau în cazul modificării cadrului legislativ, astfel încât organizarea și desfășurarea concursului cu caracter promoțional să necesite o creștere a bugetului alocat acestui proiect sau să nu mai fie permisă de lege.

 

Art. 13. DIVERSE

 

Orice participant care dorește să reclame organizatorilor fapte legate de desfășurarea campaniei este încurajat să contacteze organizatorul REHAU Polymer imediat după ce a observat faptul pentru care dorește să se plângă la adresa Str. Sergent Nutu Ion nr. 44, ONE Cotroceni Park, Cladirea B, et. 6, 050762, sector 5, Bucuresti, e-mail

contact@rewards-rehau.com.

 

Engineering progress

Enhancing lives